ŁUD - miejsce odkrywania talentów

20-10-2017

Pierwszy w Polsce uniwersytet dziecięcy na uczelni technicznej ma już 10 lat. Na PŁ w tym czasie odbyło się 200 wykładów i ponad 4000 warsztatów. Prawie 50 proc. dzieci, które uczestniczyły w zajęciach, kształci się w Zespole Szkół Politechniki Łódzkiej.

 

Dekada to dobry moment na podsumowanie działalności jednostki, która ma ogromny wpływ na kształtowanie młodego człowieka. Pierwsi absolwenci ŁUD Politechniki Łódzkiej są już naszymi studentami, a wielu z nich jego wolontariuszami.

Założycielką Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego jest Anna Janicka, która stale rozwija i poszerza ofertę edukacyjną dla różnych grup wiekowych, nie tylko dzieci.

 - Gdy tworzyłam ŁUD przyświecała mi podstawowa myśl: chciałam, żeby każde dziecko miało szansę odkryć swoje zainteresowania, tak, aby w życiu dorosłym wykonywało pracę związaną z tym, co lubi –wyjaśnia swoje zamierzenia Anna Janicka, która dostała „zielone światło” na realizację projektu od ówczesnego rektora PŁ – prof. Jana Krysińskiego. - Zaczynaliśmy z jednym programem dla dzieci w wieku 7-12 lat. A potem były kolejne formy edukacji i tak stworzyłam miejsce, do którego dziecko przychodzi na zajęcia dotyczące przeróżnych tematów. Spotyka ludzi, którzy lubią to, co robią, dzięki temu są autentyczni i pełni entuzjazmu.

W zajęciach ŁUD uczestniczą dzieci w różnym wieku W zajęciach ŁUD uczestniczą dzieci w różnym wieku

foto: arch. ŁUD

Idea rozpowszechnia się na inne uczelnie

Zaraz po rozpoczęciu zajęć w ŁUD, w 2008 roku, na Politechnikę Łódzką przyjeżdżali przedstawiciele innych uczelni technicznych w Polsce, aby podpatrzeć jak funkcjonuje taka jednostka. I wkrótce otwierali na swoich uczelniach podobne placówki edukacyjne dla dzieci.

Różne formy edukacji

Anna Janicka przez 10 lat działalności zbudowała jednostkę o wielostopniowym poziomie edukacji, dla różnych grup wiekowych. - Obecnie mamy: ŁUD dla Siedmiolatków(ŁUD-7), dla dzieci w wieku 8-12 lat, dla Absolwentów (młodzież w wieku 13-17 lat) oraz Wolontariat Junior (młodzież w wieku 13-17 lat). Prowadzimy też projekty: Minipähnomenta - mini centrum nauki na korytarzu szkolnym oraz ostatnio staliśmy się regionalnym Klubem Młodych Odkrywców (KMO) - wylicza.

Pierwsza edycja ŁUD dla Absolwentów miała miejsce w 2011 r. - W tym roku będzie już siódma edycja. Zajęcia odbywają się raz w roku, w semestrze zimowym. Biorą w nich udział wyłącznie absolwenci, rocznie 80 osób – wyjaśnia Anna Janicka. - Przed rozpoczęciem warsztatów wszyscy uczestniczą w trzech wykładach, po których zaczynają pracę w grupach. Jej efekty prezentują przed wszystkimi uczestnikami projektu oraz dziećmi z ŁUDu, które będą chciały posłuchać swoich starszych kolegów na konferencji.

Uczestnicy ŁUD lubią eksperymenty Uczestnicy ŁUD lubią eksperymenty

foto: arch. ŁUD

Od 2016 roku Łódzki Uniwersytet Dziecięcy oferuje także zajęcia dla dzieci najmłodszych (ŁUD-7). - Są to tzw. zajęcia wprowadzające, które mają przyzwyczaić dziecko do zajęć na uczelni  opowiada założycielka. - W pierwszych dwóch zajęciach dzieci uczestniczą wraz z rodzicami. Jest to sposób na wspólne spędzenie czasu, trochę inaczej niż zwykle. To także okazja zaobserwowania, jak zachowuje się pociecha podczas zajęć, w relacjach z rówieśnikami, czy podoba jej się taka forma zajęć, czy też nie. Dzieci natomiast czują się bezpieczne, są dzięki temu otwarte i mogą się skupić całkowicie na temacie spotkań. Dalsze spotkania odbywają się w małych grupach warsztatowych, w różnych miejscach na uczelni. Terminy i godziny wybierają rodzice.

Najważniejsza jest komunikacja

- Po 10 latach widzę bardzo dużą potrzebę nauczenia komunikowania się. W mojej pracy zauważyłam, że najczęściej nasze problemy wynikają z błędnego odczytywania komunikatów, a co za tym idzie nieodpowiedniej reakcji – wyjaśnia Anna Janicka. - Warto uzmysłowić dzieciom, że można nauczyć się komunikowania z innymi, radzenia sobie z emocjami, nie szukania winnych tylko szukania rozwiązania problemu i po prostu być szczęśliwym. Byłabym bardzo zadowolona, gdybym mogła nauczyć siebie i wszystkie dzieci tych umiejętności – dodaje.

- Przez 6 lat prowadziliśmy ŁUD dla Nauczycieli, było to trzyletnie szkolenie dla trzech grup nauczycieli -wspomina.- Do programu zgłaszali ich uczniowie, podając odpowiednie uzasadnienie. W tym roku szkolenia będą krótsze.- Przyjmujemy zgłoszenia od samych nauczycieli, którzy chcą skorzystać z warsztatów programowania „Scratch” oraz uczestniczyć w konferencji „Nowoczesne technologie”.

Eksperymenty w szkołach

Jednym z ostatnich projektów Anny Janickiej jest Minipähnomenta.15 lat temu prof. Lutz Fiesser z Flensburga zbudował z prostych materiałów 52 eksperymenty, opracował katalog z instrukcjami i wydał je w formie książkowej. Od tego czasu organizuje szkolenia i wprowadza Miniphänomentę na korytarze szkolne w Niemczech i innych krajach europejskich. Pani Janicka spotkała profesora na korytarzu w Centrum Nauki Kopernik i zachęciła do współpracy - W roku 2016 przyjechał na zaproszenie Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego Politechniki Łódzkiej i przeprowadził szkolenie dla 20 nauczycieli z woj. łódzkiego. W rezultacie Miniphänomenta trafiła do 10 szkół.

Po szkoleniu dla nauczycieli Minipähnomenta jest wypożyczana przez ŁUD do szkoły na dwa tygodnie. Po tym terminie chętni rodzice otrzymują instrukcję do wybranych eksperymentów i budują samodzielnie stacje dla szkoły swojego dziecka. Stacje te pozostają na stałe w szkole, tak aby dzieci mogły podczas przerw eksperymentować i uczyć się poprzez zabawę.

 

Zajęcia w laboratorium Zajęcia w laboratorium

foto: arch. ŁUD

Recepta na dobrą edukację

- Staram się słuchać dzieci, czego my dorośli, naprawdę nie robimy. Warto ich słuchać, one są naturalne, szczere i uczciwe. Są w stanie zrozumieć wiele, o ile się z nimi rozmawia i szanuje - wyjaśnia Anna Janicka, która za swoją działalność edukacyjną została nagrodzona tytułem Dama sukcesu 2008 . Była też dwa razy nominowana do tytułu Łodzianin roku.

Spośród 200 wykładów jakie odbyły się na ŁUD, największym zainteresowaniem dzieci cieszyły się zajęcia z wyjątkowymi i znanymi osobami. Anna Janicka wspomina te najbardziej oczekiwane m.in.: prof. Albrecht Beutelspacher Magic numbers; Robert Korzeniowski Jak dojść do sukcesu?; Anna Maria Wesołowska Jak żyć bezpiecznie?; prof. Paweł Strumiłło Pokaż niewidomemu świat!; Jasiek Mela Bieguny możliwości.

Działania Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego wspiera od początku Boeing. Dzięki tej firmie Politechnika Łódzka może zaproponować zajęcia, na które stać każdego. Z zajęć ŁUDu korzystają dzieci z domów dziecka i Fundacji Krwinka.

Aktywność ŁUDu została zauważona i doceniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które powołało Annę Janicką na jednego z czterech członków zespołu doradczego do spraw opracowania założeń programu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Naukowca”.

 

Jędrzej Hasiura, student informatyki na Wydziale FTIMS, który rozpoczął swoją edukację na PŁ jako 10-latek: - W 2008 roku, jako uczeń czwartej klasy szkoły podstawowej, rozpocząłem edukację na Łódzkiem Uniwersytecie Dziecięcym w PŁ. Po raz pierwszy w życiu dostałem indeks i uczestniczyłem w wykładach na uczelni. Najbardziej podobały mi się doświadczenia z fizyki i zajęcia z robotyki. W kolejnych latach brałem udział w ŁUDzie dla Absolwentów z dziedziny informatyki i byłem wolontariuszem ŁUDu. Wówczas zdecydowałem się rozwijać wiedzę w kierunku informatycznym. Obecnie jestem studentem drugiego roku informatyki na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ.