Liceum Politechniki Łódzkiej ma już 10 lat

26-10-2017

Dziesięć lat temu powstało przy Politechnice Łódzkiej liceum. Była to śmiała idea, bowiem wówczas, poza akademickim liceum w Toruniu, nie było szkół działających w strukturach uczelni.

 

Dziś Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej to jedna z najlepszych szkół w Polsce. Dochowało się już 670 absolwentów. Zdecydowaną ich większość spotkamy jako studentów w Politechnice Łódzkiej, ale także na innych uczelniach w Polsce oraz w uczelniach zagranicznych, jak Cambrige, Edynburg, Glasgow, Aberdeen. Jeden z absolwentów studiujący aktualnie w Japonii przyjechał do Łodzi specjalnie na jubileusz 10-lecia.

 Jubileuszowa uroczystość

Spotkanie, które było oficjalną częścią uroczystości jubileuszowych, odbyło się w Sali Widowiskowej 21 października. Zaplanowano je na trzy godziny. Zastanawiałam się, nie znając scenariusza, czy będzie to dobrze spożytkowane sobotnie przedpołudnie. Było!

Goście VIP (od prawej): wiceprezydent Krzysztof Piątkowski, pomysłodawca liceum PŁ prof. Jan Krysiński, prorektorzy- prof. Wojciech Wolf, prof. Ireneusz Zbiciński, prof. Grzegorz Bąk oraz w togach  - wicedyrektor Paweł Kowalczyk i dyrektor Tomasz Kozera Goście VIP (od prawej): wiceprezydent Krzysztof Piątkowski, pomysłodawca liceum PŁ prof. Jan Krysiński, prorektorzy- prof. Wojciech Wolf, prof. Ireneusz Zbiciński, prof. Grzegorz Bąk oraz w togach - wicedyrektor Paweł Kowalczyk i dyrektor Tomasz Kozera.

foto: Michał Stelmach, IIIAG

W czasie uroczystości w każdym punkcie programu przebijało to, że świętujemy jubileusz wyjątkowej szkoły, w której wyjątkowi nauczyciele kształcą wyjątkowo uzdolnioną młodzież.

Obecnych było wielu gości, wśród nich prof. Jan Krysiński – przed 10 laty rektor, pomysłodawca powstania szkoły i fundator – wraz z żoną Haliną – sztandaru szkoły oraz prorektor prof. Ireneusz Zbiciński, który wspólnie z dyrektorem Tomaszem Piotrem Kozerą tę wyjątkową szkołę organizował. Dziś jest to już Zespół Szkół PŁ. Za pomoc w pozyskaniu nowej siedziby dziękowano szczególnie ciepło byłemu prorektorowi prof. Wojciechowi Wolfowi. O tym, że warto wspierać placówkę, która szybko zyskała dobrą sławę, mówili m.in. przedstawiciele władz miasta i województwa, Wydziału Edukacji oraz Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W krótkich wystąpieniach, najczęściej wygłaszanych bez pomocy kartki, goście gratulowali osiągnięć i wspaniałej atmosfery.

Kadra szkoły jest dumna z dyrektora, a dyrektor dumny ze nauczycieli Kadra szkoły jest dumna z dyrektora, a dyrektor dumny ze nauczycieli.

foto: Michał Stelmach, IIIAG

 

 

W swoich wspomnieniach dyrektor Kozera tak o tym napisał: Liceum PŁ to miejsce dla nas wszystkich, a dla mnie może szczególnie – wyjątkowe, pełne uroku i magii, zawsze wywołujące w sercu ciepłe uczucia i pozytywne emocje. Szczera serdeczność, szacunek i ciepło emanowały z zachowania, gestów i słów każdej osoby, która pojawiała się na scenie. To właśnie ciepła i serdeczna atmosfera urzekła mnie szczególnie.

Wystąpienia oficjalnych gości przeplatały występy muzyczne. Jak się okazało, w szkole, która słynie z wysokiego poziomu nauczania przedmiotów ścisłych, są utalentowani pianiści, jest kwartet smyczkowy, zespół muzyczny, a także wokaliści.

Jakie jest liceum PŁ po dziesięciu latach? 

Aktualnie w 11 klasach kształci się 287 uczniów. Liceum co roku jest na czołowych miejscach w ogólnopolskich rankingach. W 2017 roku znalazło się na 2. miejscu w Rankingu Liceów Województwa Łódzkiego, a na 16. miejscu w Polsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących.

Uczniowie mają wiele talentów, także muzyczne Uczniowie mają wiele talentów, także muzyczne.

foto: Michał Stelmach, IIIAG

Wsparciem dla rozwoju kształcenia w liceum PŁ są kontakty międzynarodowe ze szkołami w Rosji, na Ukrainie i w Niemczech. W latach 2008-2012 w szkole realizowane były dwa projekty edukacyjne finansowane ze środków unijnych na łączną kwotę przekraczającą dwa miliony trzysta tysięcy złotych. Jak wyjaśnia dyrektor mgr Tomasz P. Kozera

- Dzięki projektom udało się przeprowadzić dodatkowo ponad 6,5 tysiąca godzin zajęć z matematyki, fizyki, chemii i ICT, z języka angielskiego oraz języka polskiego z elementami wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie i historii. Dzięki pozyskanym środkom doposażyliśmy szkołę w sprzęt komputerowy i multimedialny, a uczniowie otrzymali komplety pomocy dydaktycznych i podręczników.

W latach 2011-2012 liceum PŁ realizowało wraz ze szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Szwecji Wielostronny Partnerski Projekt Szkół.

- Nawiązanie współpracy było możliwe dzięki portalowi eTwinning, gdzie już wcześniej nasi uczniowie kontaktowali się ze swoimi rówieśnikami z innych krajów – wyjaśnia dyrektor Kozera. - Projekt nosił tytuł „Living in my city, Improving my city” i jego celem było stworzenie przewodników po miastach, w których znajdują się szkoły biorące udział w projekcie. Przewodniki te miały być przeznaczone dla młodych ludzi poszukujących ciekawych miejsc i sposobów spędzania wolnego czasu. Projekt stwarzał również niepowtarzalną szansę poznania kultury i różnych aspektów życia codziennego innych krajów europejskich. Każda ze szkół prezentowała swoją aktywność na specjalnie do tego celu stworzonej stronie internetowej.

W roku 2014 szkoła przystąpiła do drugiego projektu będącego częścią programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”, polegającego na wymianie młodzieży z Cyprem, w ramach którego propagowano zasady fair-play w sporcie, życiu i internecie.

Świetni uczniowie 

Warto również podkreślić postawę społeczną samych uczniów, m.in. w ramach jednego z projektów przeprowadzili zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z zakresu sposobów efektywnej nauki – jak w tym samym czasie przyswoić znacznie więcej wiedzy i co robić, by taka wiedza pozostała w pamięci na dłużej.

Uczniowie liceum odnoszą wiele sukcesów. Są laureatami i finalistami konkursów i olimpiad. Dwa spektakularne przykłady z ostatniego czasu: Juliusz Neuman – absolwent z roku szkolnego 2016/2017 brał udział w międzynarodowej olimpiadzie fizycznej w Indonezji i indywidualnie zajął III miejsce na świecie, a Jakub Szczepanik uplasował się na 20. miejscu w Polsce w rankingu uczniów, którzy najlepiej zdali maturę w sesji maj 2017.

Uzdolnienia licealistów doceniają fundatorzy różnych stypendiów, m.in. Stypendium Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci, Stypendium Naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego.

 

Życie Uczelni dołącza się do życzeń dla naszego Liceum. We wspaniałej atmosferze na pewno osiągać będzie ono wiele sukcesów!