Kultura studencka w Chatce Żaka

10-11-2021

Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej to projekt, którego celem jest rozwój kultury studenckiej w Polsce i budowanie sprzyjających jej rozwiązań. Jego zwieńczeniem było trzydniowe wydarzenie zorganizowane w Akademickim Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Chatka Żaka w Lublinie. Żakowcy z Politechniki Łódzkiej mieli przyjemność wziąć w nim udział.

Partnerstwo Studenckiego Radia „ŻAK” Politechniki Łódzkiej w projekcie rozpoczęło się już wiele miesięcy temu, jeszcze na etapie sieciowania jednostek i prowadzenia badań na temat kultury studenckiej w Polsce przez Narodowe Centrum Kultury.  

plakat wydarzenia plakat wydarzenia

Wtedy to zaczęliśmy się wymieniać doświadczeniami z innymi uczelniami, jednak najpełniej udało się to dopiero podczas Forum w Lublinie. Wreszcie spotkaliśmy się „na żywo” w gronie osób odpowiedzialnych za studencką kulturę. Na wydarzenie zgłosiło się 297 uczestników. Do Chatki Żaka przyjechało między innymi 157 młodych artystów z całej Polski i 20 osób reprezentujących jednostki kultury studenckiej. Radio „ŻAK” reprezentowała delegacja w składzie: Monika Góra (redaktor naczelna), Karolina Wenerska, Kacper Rosiak i Maciej Płuciennik.

Warsztaty pełne ruchu, panele dyskusyjne, mnóstwo czasu poświęconego na podziwianie spektakli, tańców, występów muzycznych i innych działań artystycznych – to wszystko składa się na bagaż, który przywieźliśmy ze sobą do Łodzi. Dorzućmy do tego jeszcze wizyty u naszych medialnych „kuzynów”: telewizji TV UMCS i Akademickiego Radia Centrum, gościnność ekipy Chatki Żaka. Mamy też mnóstwo przemyśleń po kuluarowych rozmowach z osobami, które zarażały pozytywną energią i z którymi aż chciało się stworzyć „Coś...” Nic dziwnego, że przyjechaliśmy z akumulatorami napełnionymi po brzegi kulturą studencką i chęcią do działania.

Ostatniego dnia dołączył do lubelskiego wydarzenia Pan prorektor ds. studenckich Witold Pawłowski, biorąc udział w uroczystej Gali Podsumowującej. W czasie gdy Izabela Pastuszko, dyrektor Chatki Żaka i pomysłodawczyni projektu prezentowała efekty wielomiesięcznej współpracy, dołączyli do niej na scenie przedstawiciele piętnastu jednostek kultury z całej Polski. Była to nasza manifestacja pokazująca chęć współpracy na rzecz kultury studenckiej.

Co więcej, tego samego dnia podczas konferencji prasowej podpisaliśmy deklarację w której, mówiąc o naszych celach, wymieniamy wypracowanie strategii współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi i wspieranie inicjatyw podejmowanych przez studentów w obszarze kultury i sztuki. Wszyscy chcemy kontynuować i rozwijać wspólne działania oraz organizować Forum Kultury Studenckiej, jako regularne przeglądy działań twórczych i animacyjnych dla studentów.