Krzysztof Kegler, Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych