Kronikarska historia Politechniki Łódzkiej

21-08-2018

Badanie historii sprzed kilkudziesięciu lat to praca wymagająca czasu, skrupulatności kronikarza oraz zacięcia dokumentalisty. Tym bardziej doceniamy pracę, jaką pan Czesław Żyliński włożył w stworzenie jedynego w swoim rodzaju dzieła, publikacji bazującej na informacjach, które pojawiały się w dawnej prasie, przedstawiającej pierwsze lata Politechniki Łódzkiej.

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej skupia się na publikowaniu dorobku naukowego pracowników uczelni, ale nie tylko. Dla naszej uczelni istotnym aspektem jest też historia oraz pamięć o ludziach, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Politechniki Łódzkiej, o wydarzeniach, które w tym czasie miały miejsce w Łodzi, w Polsce i za granicą, a niosły konsekwencje dla nowo powstałej uczelni, o podejmowanych w danym czasie decyzjach, które wpływały na przyszłość pracowników Politechniki i kolejnych roczników studentów.

Okładka wydawnictwa Okładka wydawnictwa

Z tą myślą przedstawiamy publikację pod tytułem Politechnika Łódzka w informacjach prasowych z lat 1945-1960.

Poza schematami

Nie jest to książka, którą łatwo zaklasyfikować. Do pewnego stopnia jest to analiza fragmentu powojennej historii miasta i tworzących się w tym czasie struktur akademickich - zwłaszcza pierwszych kilkunastu lat historii Politechniki Łódzkiej.

Spoglądając z innej perspektywy, to przede wszystkim politechniczna kronika, bazująca na prasowych doniesieniach, które zostały wyselekcjonowane przez Czesława Żylińskiego, zatrudnionego w Politechnice Łódzkiej od 1969 roku do przejścia na emeryturę w roku 2016. Dla wielu osób nie będzie to pierwsze spotkanie z pracą kronikarską autora. Jego teksty drukowane już były w Życiu Uczelni, gdzie w skróconej formie ukazywały się kroniki z lat 1945-1954, 1958, 1960 i częściowo z roku 1956.

Z perspektywy autora publikacja jest doskonałym podsumowaniem i docenieniem przez przełożonych jego wieloletniej pracy w charakterze dokumentalisty, skrupulatnie odtwarzającego historię Politechniki Łódzkiej z dawnych roczników gazet.

Materiał faktograficzny

Na oryginalny, surowy materiał, na którego bazie powstała publikacja, składały się własnoręcznie sporządzone przez pana Czesława Żylińskiego maszynopisy, zawierające wypisy z notatek prasowych dotyczących Politechniki Łódzkiej za lata 1945-1960, uzupełnione o fiszki i wykaz skrótów i nazwisk występujące w informacjach prasowych. Kroniki zostały opracowane na postawie ówczesnych gazet: Dziennika Łódzkiego, Ekspresu Ilustrowanego i Głosu Robotniczego. Do zilustrowania materiałów wykorzystano historyczne dokumenty i zdjęcia.

Pierwsza z trzech

Ze względu na obszerną dokumentację dostarczoną przez Czesława Żylińskiego zdecydowano o podzieleniu publikacji na trzy części. W czerwcu za poparciem władz Biblioteki Politechniki Łódzkiej wydano pierwszą część, obejmującą lata 1945-1950, od planów powołania Politechniki Łódzkiej do prasowej zapowiedzi powołania Polskiej Akademii Nauk. Kolejne części wydane zostaną po redakcji materiału dostarczonego przez autora. Książkę można kupić w księgarni Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej oraz w sklepie internetowym.