Konsorcjum uczelni z Polski i Chin

05-04-2017

Politechnika Łódzka jest jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie powołania polsko-chińskiego konsorcjum uniwersyteckiego.

Dokument został podpisany 21 marca 2017 roku na Beijing University of Technology, podczas wizyty delegacji władz polskich uczelni w Chinach. W skład konsorcjum weszło kilkanaście uczelni chińskich i dziewięć z Polski. Wybrano tymczasowe władze Konsorcjum. Na ich czele stanęli inicjatorzy porozumienia: prof. Liu Gonghui, rektor Beijing University of Technology, prof. Tang Boming, rektor Chongqing Jiaotong University oraz prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej.

Celem konsorcjum jest wzmocnienie międzynarodowej współpracy akademickiej. Podejmowane działania mają m.in. obejmować rozwój badań naukowych i nowych technologii oraz wymianę studentów i pracowników, zarówno w obszarze nauki, jak również kultury, sztuki i sportu. Wspólnym przedsięwzięciem ma być także uruchomienie Klas Konfucjańskich w polskich uczelniach, które przystąpiły do konsorcjum. Utworzone Klasy będą podnosić prestiż uczelni, czynić jej ofertę bardziej atrakcyjną. Będą one również wspierać projekt Nowego Jedwabnego Szlaku (One Belt One Road), którego celem jest utworzenie transkontynentalnego połączenia kolejowego pomiędzy Chinami na Zachodem Europy służącego rozwojowi gospodarczemu państw leżących na jego szlaku.