Konkursy na najlepsze książki naukowe

29-07-2019

Rynek wydawniczy wykorzystuje różne środki reklamy na promocję publikacji. Najpopularniejsze są spotkania autorskie, media społecznościowe, kampanie internetowe i różne imprezy księgarskie, promujące czytelnictwo. Wydawnictwo PŁ również reklamuje książki pracowników naszej uczelni. Jedną z form promocji jest udział w konkursach na najlepsze książki popularnonaukowe i naukowe.

Jest wiele nagród literackich, jednak wśród publikacji wydawnictwa uczelni technicznej (z bardzo rzadkimi wyjątkami) próżno szukać pozycji beletrystycznych i poetyckich, które mogłyby trafić do szerszego odbiorcy. Ograniczone szanse zaistnienia w konkursach literackich nie oznaczają, że publikacje Wydawnictwa PŁ są bez szans na nagrody. Wydawnictwo skupia się na wyszukiwaniu konkursów na publikacje naukowe i popularnonaukowe dotyczące nauki (w szerokim aspekcie) albo określonych jej dziedzin.

W 2019 roku Wydawnictwo PŁ zgłosiło szereg książek do różnych konkursów.

Złoty Ekslibris

To nagroda Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Jest przyznawana w czterech kategoriach: Najlepsza książka o Łodzi, Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej, Najlepsze wydawnictwo albumowe o Łodzi, Najlepsze wydawnictwo albumowe o Ziemi Łódzkiej. W tegorocznej edycji do Złotego Ekslibrisu zgłoszono 113 publikacji wydanych w roku 2018 i dostępnych w zbiorach Biblioteki. Wydawnictwo PŁ zaproponowało tutaj historyczno-dokumentacyjną pracę Czesława Żylińskiego (pod redakcją Jolanty Przyłuskiej) pod tytułem „Politechnika Łódzka w informacjach prasowych z lat 1945-1960. Część I” w kategorii Najlepszej książki o Łodzi, nagroda trafiła jednak w ręce Marty Madejskiej za „Aleję Włókniarek” (Wydawnictwo Czarne).

Publikacja dr. Jakuba Szczepaniaka otrzymała wyróżnienie w konkursie TECHNICUS 2019 Publikacja dr. Jakuba Szczepaniaka otrzymała wyróżnienie w konkursie TECHNICUS 2019

foto: Jolanta Szczepaniak

Nagroda im. Jana Jędrzejewicza

To nagroda dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki, wydanej w roku poprzedzającym wręczenie. Została ustanowiona w 2013 roku, a jej wysokość to 10 tys. zł. Laureata wyłania siedmioosobowa Kapituła, powołana przez Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Kasę im. Józefa Mianowskiego i Burmistrza Miasta Płońska.

Wydawnictwo PŁ zgłosiło publikację Mariana Magdziaka „Od chłopskiej chałupy do domu współczesnego rolnika”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi jesienią.

Konkurs ACADEMIA 2019

Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2019 odbywają się równolegle z Warszawskimi Targami Książki. Targom towarzyszy Konkurs organizowany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej oraz spółkę Murator EXPO. Celem konkursu jest wyróżnienie i promocja wydawców najlepszych publikacji akademickich i naukowych, których pierwsze wydania ukazały się w bieżącym lub minionym roku. Wydawnictwo PŁ zgłosiło 5 publikacji, jednak tym razem nie udało się otrzymać nagrody ani wyróżnienia.

Konkurs TECHNICUS 2019

Organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Publikacje są oceniane pod kątem wyboru tematu, nowatorstwa, przejrzystości przedstawienia oraz walorów wydawniczych. Wydawnictwo PŁ zgłosiło trzy publikacje: „Bezpieczeństwo procesów przemysłowych” Adama Markowskiego, pracę zbiorową pt. „Zarządzanie logistyką – aktualne problemy i wyzwania” oraz „IFE – Wszystko jest matematyką” Jakuba Szczepaniaka. To dzięki tej ostatniej publikacji Wydawnictwo otrzymało wyróżnienie za najlepszy podręcznik techniczny.

Działania promocyjne

Wydawnictwo aktywnie szuka konkursów, w ramach których będzie mogło promować swoje książki w kolejnych latach. Jeśli tylko publikacje będą spełniać wszystkie kryteria konkursu (pod względem daty pierwszego wydania, tematyki, formy wydawniczej i in.), a Wydawnictwo będzie dysponować egzemplarzami do przekazania na rzecz konkursu, wtedy z pewnością w jeszcze szerszym zakresie będziemy brać udział tego typu działaniach promocyjnych.