Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów

05-06-2017

Realizowany cyklicznie konkurs zyskuje coraz większą popularność wśród uczniów i nauczycieli w Polsce.

Chemia jest nauką obecną we wszystkich dziedzinach naszego codziennego życia. Łączy w sobie bardzo wiele specjalności, gdyż dąży do opisywania przemian jednych substancji w inne. Aż na trzech Wydziałach PŁ - Wydziale Chemicznym, Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, zatrudnieni są chemicy, którzy pracują nad syntezą, badaniami i opisem właściwości nowych związków chemicznych, które w przyszłości mogą być stosowane jako leki, dodatki do żywności, nowe materiały, itd. Chemia więc nas łączy! Taka idea przyświecała twórcom Konkursu Chemicznego Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej, który realizowany cyklicznie zyskuje coraz większą popularność wśród uczniów i nauczycieli w Polsce. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, wykazującej zainteresowania chemiczne.

W skład komitetu organizacyjnego, a zarazem Jury Konkursu, wchodzą: dr hab. inż. Beata Kolesińska prof. PŁ jako przewodnicząca oraz: dr inż. Paweł Samulkiewicz, dr inż. Elżbieta Szubiakiewicz, dr inż. Agnieszka Krajewska, dr inż. Longin Chruściński i Marcin Kolenda.

Celami Konkursu są: rozwijanie zainteresowania chemią i wyszukiwanie oraz promowanie uczniów uzdolnionych w zakresie chemii, praca nad pogłębianiem ich wiedzy, doskonalenie form pracy z uczniami uzdolnionymi chemicznie. Ponadto, impreza organizowana przez trzy Wydziały PŁ prowadzące badania o profilu chemicznym pokazuje różnorodność realizowanej tematyki i jest dobrym narzędziem promocyjnym.

Konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej nauczania „Chemii” dla IV etapu edukacyjnego na poziomie rozszerzonym. Dodatkowo, wymaga się znajomości podstaw analizy jakościowej kationów i anionów oraz identyfikacji podstawowych grup funkcyjnych w związkach organicznych.

Konkurs, początkowo skierowany do zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych środowiska łódzkiego, aktualnie rozszerzył swój zasięg na 7 województw.

Laureaci konkursu

Po dwóch etapach Konkursu Jury ustaliło listy laureatów i finalistów spośród 109 uczestników. Minimum kwalifikacyjnym do grona finalistów był próg 70% możliwych do zdobycia punktów.

Zwycięzcą konkursu został Michał Wyka z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Miejsca 2-4 zajęli uczniowie V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie: Piotr Toka, Maciej Kępczyński i Aleksandra Cupriak. Kolejni laureaci to: Cezary Budziński z III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu i Barbara Kraus z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Ponadto, finalistami w Konkursie zostali: Piotr Rosiak z XXVI LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi, Krzysztof Wilczek z LO im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach, Gabriela Baran z PLO PŁ w Łodzi oraz Krzysztof Nowak z V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie.

Nagrody wręczył prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Witold Pawłowski w asyście dziekanów: prof. Małgorzaty Szynkowskiej (Wydział Chemiczny), prof. Marii Koziołkiewicz (Wydział BiNoŻ) oraz dr. hab. inż. Piotra Kazimierskiego, prof. PŁ (Wydział IPOŚ). Sponsorzy: ANWIL S.A. oraz Galvo S.A., przygotowali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Laureaci konkursu otrzymali tablety od przedstawicielki ANWILU Anny Dąbrowskiej. Pozostali finaliści zostali nagrodzeni kalkulatorami naukowymi, które wręczyli Ryszard Szczepaniak oraz Sławomir Falczewski z Zarządu Galvo S.A.

Uczestnikom Konkursu dziękujemy za udział i sprawdzenie swoich umiejętności w tak ciekawej i twórczej dyscyplinie naukowej jaką jest CHEMIA. Laureatom i finalistom gratulujemy ogromnej wiedzy i umiejętności manualnych w pracy laboratoryjnej oraz życzymy dalszego rozwijania pasji do chemii i nauk ścisłych.