Kolekcja zbiorów elektronicznych Biblioteki PŁ (II)

22-02-2018

Uzupełnieniem kolekcji zbiorów elektronicznych są narzędzia, które indeksują zasoby poszczególnych baz tak, by w jak największym stopniu przyspieszyć i ułatwić proces wyszukiwania materiałów.

Multiwyszukiwanie i Lista A-Z

Pierwsze z tych narzędzi, czyli multiwyszukiwarka, pozwala jednocześnie przeszukiwać katalog oraz prawie wszystkie bazy dostępne w kolekcji cyfrowej Biblioteki, włącznie ze zbiorami biblioteki cyfrowej CYBRA oraz repozytorium PŁ. Jej zaletą jest możliwość zaawanasowanego przeszukiwania kolekcji oraz liczne kryteria ograniczające rezultaty wyszukiwania.

Z różnych przyczyn zasoby rywalizujących za sobą dostawców mogą nie być w pełni indeksowane i widoczne poprzez multiwyszukiwarkę (za którą odpowiada EBSCO). Pełny obraz dostępności naszych zasobów można dodatkowo uzyskać korzystając z narzędzia o nazwie Lista A-Z. To lista pełnotekstowych książek i czasopism, obejmująca obecnie około 300 tysięcy tytułów od różnych dostawców, włącznie z tytułami w Open Access. Wyszukiwanie jest tu realizowane przez wprowadzenie tytułu lub numerów ISSN/ISBN, można również skorzystać z wygodnej listy podzielonej na poszczególne dyscypliny.

 

Bazy „produkowane” przez Bibliotekę PŁ

Od wielu lat Biblioteka PŁ pełni rolę lidera w konsorcjum bibliotek naukowych Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej. Jednym z efektów działania tego konsorcjum jest uruchomienie Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl) w 2012 roku. Umieszczane są w niej obiekty cyfrowe tworzone nie tylko przez Bibliotekę PŁ, ale i inne łódzkie szkoły wyższe.

Cyfrowe Repozytorium CYRENA (http://repozytorium.p.lodz.pl) powstało w celu upowszechniania dorobku naukowego pracowników PŁ. Do jego budowy wykorzystano system DSpace, używany na uczelniach takich jak MIT czy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecne zasoby repozytorium to artykuły, książki oraz rozdziały, ale mogą być tu też deponowane rozprawy doktorskie oraz habilitacyjne. Zdecydowana większość pozycji dostępna jest w sposób otwarty, zgodnie z polityką prawnoautorską wydawców i z poszanowaniem praw twórców. Publikacje mogą być deponowane w repozytorium na życzenie pracowników naukowych PŁ, wystarczy skontaktować się z Oddziałem Tworzenia Zasobów Cyfrowych Biblioteki PŁ (repozytorium@lib.p.lodz.pl).

 

Źródła zewnętrzne

Nie ma na świecie biblioteki, która miałaby całość produkcji wydawniczej w swoich zasobach, dlatego polecamy też zewnętrzne katalogi, bazy i serwisy.

Na stronie Biblioteki znalazła się wyszukiwarka NUKAT (katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych), katalog KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich), który daje dostęp do informacji o zasobach polskich bibliotek, liczne bazy, katalogi i bibliografie Biblioteki Narodowej czy katalog WorldCat, łączący zbiory 71 tysięcy bibliotek ze 112 krajów. Osobom zainteresowanym wyszukiwaniem dokumentacji patentowych polecamy szereg ogólnodostępnych baz danych, rekomendowanych przez European Patent Office oraz Urząd Patentowy RP (http://bg.p.lodz.pl/oip). Z kolei poszukiwaczy aktualnych polskich norm możemy skierować do katalogu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na stronie www.pkn.pl – drukowane normy znajdują się natomiast w czytelni na 3. piętrze Biblioteki Głównej.