Jubileuszowe spotkanie elektryków

02-09-2019

Absolwenci rocznika 1963-1969 Wydziału Elektrycznego – dziś Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki - obchodzili 50-rocznicę ukończenia studiów. Wręczenie Złotych Dyplomów Politechniki Łódzkiej odbyło się wraz z 20. Zjazdem tego rocznika.

W spotkaniu z absolwentami uczestniczył dziekan dr hab. inż. Sławomira Hausmana, prof. PŁ i prezes Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Łódzkiej dr inż. Jacek Szer.

Złote dyplomy wręczali dziekan prof. Sławomir Hausman i prezes SW PŁ dr inż. Jacek Szer. Spotkanie prowadził inicjator zjazdów Piotr Kowalewicz Złote dyplomy wręczali dziekan prof. Sławomir Hausman i prezes SW PŁ dr inż. Jacek Szer. Spotkanie prowadził inicjator zjazdów Piotr Kowalewicz

foto: Jacek Szabela

Inicjatorem spotkań zapoczątkowanych w 1999 r. jest Piotr Kowalewicz. Pierwszy zjazd zaszczycili niektórzy z naszych profesorów, m.in. Władysław Pełczewski i Edward Kącki. Kolejne zjazdy odbywały się w wielu pięknych polskich miejscowościach. Robiliśmy nawet dalsze wypady, np. do Wilna i Lwowa. Z polskich atrakcji wymienimy Bieszczady, Puszczę Białowieską, Mazury i Suwalszczyznę. Naszym spotkaniom często towarzyszy muzyka i taniec, czyli stara studencka gwardia nie rdzewieje. Tak trzymać do kolejnych zjazdów!

Znaczna grupa absolwentów rocznika 1963-1969, po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę na Politechnice Łódzkiej, wielu z nich wykazało się interesującymi pasjami.

Absolwenci rocznika 1963-1969 Wydziału Elektrycznego Absolwenci rocznika 1963-1969 Wydziału Elektrycznego

foto: Jacek Szabela

Oto kilka przykładów:

  • Józef Szpoton był Przewodniczącym RU ZSP Politechniki Łódzkiej, a następnie Przewodniczącym RO ZSP w Łodzi i prezesem Studenckiej Spółdzielni Pracy „Puchatek”. Wraz z Piotrem Kowalewiczem byli założycielami Klubu Tańca Towarzyskiego przy RU ZSP PŁ. Piotr Kowalewicz tańczył na turniejach w całej Polsce i uzyskał licencję sędziowską tańca towarzyskiego. W klubie tym tańczył również Stanisław Rybarczyk.
  • Leszek Małolepszy był również działaczem RU ZSP PŁ.
  • Roman Małecki był pierwszym Prezesem Chóru PŁ. Założyli go i w nim śpiewali: Witold Lewandowski, Stanisław Rybarczyk, Andrzej Wysznacki.
  • Działaczami Klubu Żeglarskiego PŁ byli Zbigniew Gabryjelski i kapitan żeglugi wielkiej Władysław Kiełbasiński.
  • Niebezpieczną dziedzinę jaką jest nurkowanie uprawiali Juliusz Bohatyrewicz, Zbigniew Gabryjelski, Bronisław Hauzer i Wojciech Majer.
  • Z podniebnych lotów szybowcem podziwia kampus PŁ Juliusz Bohatyrewicz, a na wysokie szczyty górskie, chwałę uczelni wynosi Emil Wąsacz – były minister Skarbu w rządzie Jerzego Buzka. Jest on również nieocenionym autorem i wydawcą Księgi pielgrzymstwa ludu elektrycznego Politechniki Łódzkiej z roku 1969, opublikowanej z okazji 50-lecia ukończenia studiów.

Liczni nasi koledzy uczestniczyli w różnych obozach, juwenaliach, żniwach, a także w strajku w marcu 1968r.