Jubileuszowa konferencja naukowa o zarządzaniu

16-07-2019

Katedra Zarządzania PŁ zorganizowała X Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu "Zarządzanie rozwojem organizacji", połączoną z Jubileuszem 50-lecia Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

 

 

Konferencja odbyła się w Zamku Gniew w dniach 22-24 maja 2019 roku. Patronat nad wydarzeniem objął po raz pierwszy JM Rektor PŁ prof. Sławomir Wiak. Podczas uroczystego otwarcia dokonał on wystrzału z armaty, co podkreśliło jubileuszowy charakter konferencji. Patronem był też, podobnie jak w poprzednich edycjach, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (KNOiZ PAN).

Wystrzał z armaty dokonany przez rektora prof. Wiaka podkreślił jubileuszowy charakter wydarzenia Wystrzał z armaty dokonany przez rektora prof. Wiaka podkreślił jubileuszowy charakter wydarzenia

foto: Sylwia Flaszewska

W konferencji wzięło udział 118 uczestników z różnych ośrodków akademickich, w tym Uniwersytetów Ekonomicznych we Wrocławiu, w Katowicach,  w Poznaniu i w Krakowie, SGH w Warszawie oraz innych uczelni specjalizujących się w naukach o zarządzaniu.

Wśród uczestników byli przedstawiciele Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości: prof. Szymon Cyfert, prof. Wojciech Czakon i prof. Wojciech Dyduch, którym mogliśmy pogratulować wyboru oraz wspólnie świętować ich sukces.

Rola Komitetu w naukach o zarządzaniu

Konferencję rozpoczął panel dyskusyjny Rola Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN w rozwoju nauk o zarządzaniu prowadzony przez prof. Bogdana Nogalskiego i prof. Agnieszkę Zakrzewską-Bielawską. O przeszłości KNOiZ PAN mówili prof. Maria Romanowska oraz prof. Stanisław Sudoł. Aktualne inicjatywy Komitetu przedstawiali prof. Szymon Cyfert oraz prof. Ewa Stańczyk-Hugiet, a do przyszłości wprowadzali prof. dr hab. Wojciech Dyduch oraz dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. Ocena dotychczasowych dokonań, zgłaszane potrzeby i oczekiwania oraz ciekawa dyskusja w trakcie panelu pozwoliły wyznaczyć zadania Komitetu na najbliższe lata.

Zarządzanie w dobie Przemysłu 4.0

Jak co roku największe zainteresowanie wzbudził panel Praktyka zarządzania rozwojem przedsiębiorstw w Przemyśle 4.0. (czyli w czasach czwartej rewolucji przemysłowej). Prowadził go Marcin Cichy, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, który przedstawił wyniki i wnioski z raportów dotyczących Przemysłu 4.0. Uczestnikami panelu byli: Bartosz Ciepluch – członek Zarządu Nokia, dyrektor Europejskiego Centrum Rozwoju Oprogramowania we Wrocławiu, Krzysztof Feluś – Digital Manufacturing Manager w LACROIX Electronics, Dawid Pawlak – menedżer w Faurecia Automotive, Piotr Pietrzak – CEE Energy & Utilities Industry Technical Leader, Executive Architect, IBM oraz dr inż. Jarosław Twaróg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Zaproszeni prelegenci podzielili się swoimi doświadczeniami menedżerskimi w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem w dobie Przemysłu 4.0. Wspólnie ze słuchaczami zostały przedyskutowane kwestie wymaganych kompetencji, różnicy pokoleniowej, organizacji współpracy nauka-biznes oraz pojawiających się wymogów kompetencji cyfrowych.

Rozwój i problemy współczesnych organizacji

W ramach obrad konferencyjnych zorganizowano cztery sesje plenarne. Dwie z nich poświęcono wyzwaniom rozwoju organizacji w dobie Przemysłu 4.0 oraz współpracy i koopetycji przedsiębiorstw w tych nowych uwarunkowaniach.

Dwie kolejne odnosiły się do wybranych problemów w rozwoju współczesnych organizacji. Dyskutowano m.in. zagadnienia sprężystości modeli biznesu, ścieżek rozwoju przedsiębiorstwa, rodzinności biznesu w kontekście rozwoju innowacyjności, odwróconego mentoringu czy dojrzałości procesu eksploracji danych w przedsiębiorstwach. Uczestnicy w wypowiedziach zwrócili również uwagę na zmiany zachodzące w nauce polskiej i potrzebę organizowania sesji problemowych, w trakcie których w ramach dyskusji wypracowywane będą potencjalne rozwiązania.

Nagrody za referat

Podczas uroczystej kolacji wręczono nagrodę i 6 wyróżnień za najlepszy referat. Nagrodę otrzymali Michał Ujma i Tomasz Ingram za pracę Perception of AMO oriented HRM practices and organizational commitment: The role of task uncertainty. Dodatkowo, z uwagi na jubileuszowy charakter konferencji, wyróżniono stałych jej uczestników, wręczając złote, srebrne i brązowe szampany tym z nich, którzy byli na wszystkich konferencjach lub opuścili co najwyżej dwie z nich.

Podsumowanie na jubileusz

W dotychczasowych konferencjach z cyklu Zarządzanie rozwojem organizacji zorganizowanych przez Katedrę Zarządzania PŁ wzięło udział łącznie 1308 uczestników, opublikowano 1170 prac oraz zorganizowano 59 sesji plenarnych i paneli praktyków. Mimo że ostatnio krytycznie odnosimy się do ilościowych zestawień dorobku naukowego, to jednak cieszy nas tak duża liczba uczestników i artykułów. W konferencjach uczestniczyli czołowi przedstawiciele środowiska akademickiego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, początkujący naukowcy i praktycy biznesu. Staraliśmy się zawsze uwzględnić potrzeby i interesy różnych grup, tworząc sesje naukowe i panele dyskusyjne, którym często towarzyszyły burzliwe i interesujące wymiany poglądów, stając się inspiracją do dalszych dociekań i badań.