Jak patentujemy

23-04-2019

Z raportu Urzędu Patentowego RP wynika, że w 2018 roku zgłoszono 5344 wynalazki i wzory użytkowe, a udzielonych zostało 3796 patentów.

Największą liczbą wynalazków i wzorów użytkowych zgłoszonych w minionym roku do Urzędu Patentowego RP może się pochwalić Politechnika Lubelska (139 wniosków), która wyprzedza Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (124). Na kolejnych miejscach różnice w liczbie wniosków są niewielkie. Trzecia jest Politechnika Śląska (104), a Politechnika Łódzka zajmuje w tym zestawieniu 8. miejsce z 93 wnioskami na 282 zgłoszone z naszego województwa.

W 2018 roku liderem pod względem liczby przyznanych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny (106), a za nim jest Politechnika Wrocławska (94). Politechnika Łódzka zajmuje 5. miejsce (72), za będącymi ex aequo Politechniką Warszawską i AGH (po 79). W województwie łódzkim przyznano w minionym roku 221 patentów.