Jak leczyć stan przedrzucawkowy

18-05-2022

U kobiet w ciąży może wystąpić stan przedrzucawkowy, zwany inaczej preeklampsją stanowiący istotne zagrożenie dla życia matki i jej dziecka.

How to treat pre-eclampsia. Pre-eclampsia may occur in pregnant women, which may pose a significant threat to the life of the mother and her baby.

more on "Życie Uczelni" information bulletin of the TUL

Objawy choroby, dawniej zwanej zatruciem ciążowym, dotyczą aż 5-10 proc. kobiet ciężarnych. Pojawiają się z reguły po 20 tygodniu ciąży. Należy do nich wysokie ciśnienie krwi, które wcześniej nie występowało, któremu z reguły towarzyszy tzw. białkomocz. Może nastąpić wzrost stężenia kreatyniny, stężenia prób wątrobowych, spadek liczby płytek krwi, czy też obrzęki.

Czeki w konkursie o nagrodę rektora PŁ i rektora UMed odebrali przedstawiciele zespołu dr hab. n.med. Agata Sakowicz i dr hab. n. med. Tadeusz Pietrucha, prof. UMed Czeki w konkursie o nagrodę rektora PŁ i rektora UMed odebrali przedstawiciele zespołu dr hab. n.med. Agata Sakowicz i dr hab. n. med. Tadeusz Pietrucha, prof. UMed

foto: Jacek Szabela

Mimo, że pierwsze opisy preeklampsji pochodzą z czasów starożytnych, to jednak do dziś nie jest znany powód występowania tej choroby i skuteczny sposób jej leczenia.

Gdy nie udaje się na stałe ustabilizować ciśnienia u przyszłej mamy, aby uratować życie kobiety i jej dziecka, lekarze decydują się na wcześniejsze rozwiązanie ciąży przez cesarskie cięcie. Mimo, iż zabieg ten jest konieczny, to nie zawsze udaje się uratować matkę lub jej dziecko.

Z tego względu dokładne poznanie patomechanizmu preeklampsji jest bardzo istotne z punktu widzenia zaprojektowania innowacyjnych leków, które pozwoliłyby na zapobieganie chorobie albo byłyby skuteczne w zwalczaniu jej objawów, pozwalając na donoszenie ciąży.

Ponieważ uważa się, że preeklampsja może być wynikiem nieprawidłowej implantacji i kształtowania się łożyska, uwaga naukowców jest skupiona na poznaniu mechanizmów (szlaków sygnałowych) jakie zachodzą w komórkach łożyska w czasie choroby.

W ramach projektu finansowanego przez NCN naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przeprowadzili szereg doświadczeń na komercyjnie dostępnej linii komórkowej, której komórki wywodzą się z łożyska. Badania służyły poznaniu procesów zachodzących w łożysku w warunkach symulujących te panujące w macicy kobiety w czasie ciąży przebiegającej z preeklampsją. Analiza uzyskanych wyników wymagała bardzo dokładnego doboru metod statystycznych, które zostały zaproponowane i przeprowadzone przez pracowników Politechniki Łódzkiej.

Rezultaty badań pozwoliły na wytypowanie mechanizmu, jaki zachodzi w komórkach łożyska tylko w czasie ciąży powikłanej preeklampsją. Ten szlak sygnałowy wydaje się obiecującym celem terapeutycznym. Konieczne są dalsze badania, aby ustalić czy leki, które będą oddziaływać na ten szlak sygnałowy mogą być rozważane jako potencjalne terapeutyki w zapobieganiu lub leczeniu zjawiska preeklampsji.

Więcej na temat zjawiska preeklampsji i wyników uzyskach w projekcie można dowiedzieć się na stronie http://preeclampsia.eu.

Uzyskane wyniki opisano w artykule opublikowanym International Journal of Molecular Science. Autorzy: dr inż. Bartosz Sakowicz z PŁ oraz z UMed: dr hab. n. med. Agata Sakowicz, mgr Michalina Bralewska, mgr Dominika E. Habrowska-Górczyńska, prof. dr hab. n. med. Agnieszka W. Piastowska-Ciesielska i dr hab. n. med. Tadeusz Pietrucha, prof. UMed.