Izabella Krucińska, Instytut Materiałoznawstwa Tekstyliów i Kompozytów Polimerowych

  COVID-19. Udział Politechniki Łódzkiej w programie IAEA – radiacyjna sterylizacja masek ochronnych

2020-05-19
maska ochronna typu chirurgicznego
wikipedia

Po wybuchu pandemii COVID-19 problemem w skali międzynarodowej stały się braki w zaopatrzeniu personelu medycznego, ale i ogółu społeczeństwa, w sprzęt ochronny, między innymi maski ochronne. Powstało pytanie, czy komercyjnie dostępne typowe maski (z natury jednorazowe) z włókniny polipropylenowej mogą być w razie potrzeby sterylizowane i używane wielokrotnie.