ISEF tym razem w Nancy

11-09-2019

Uczestników konferencji ISEF (19th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering) gościło w sierpniu francuskie Nancy. ISEF to wydarzenie naukowe zainaugurowane 45 lat temu przez Politechnikę Łódzką. Od tej pory Sympozjum jest organizowane w wielu państwach Europy.

 

 

ISEF należy dziś do najbardziej prestiżowych konferencji gromadzących specjalistów w zakresie elektrotechniki i elektroniki oraz ICT, w szczególności prowadzących badania w dziedzinie elektromagnetyzmu. W komitecie naukowym Sympozjum bierze udział szereg polskich naukowców, a przewodniczącym komitetu jest prof. Sławomir Wiak, który był również organizatorem pierwszej konferencji. Tegoroczną zorganizował Université de Lorraine. Sympozjum odbyło się w Centrum Kongresowym Prouvé” w Nancy.

Jak mówi prof. Wiak - Jest to forum dla naukowców z całego wiata, na którym dyskutuje się o nowych obszarach dla rozwoju metod komputerowych rozwiązywania zagadnień elektromagnetyzmu oraz jego zastosowań w różnych dziedzinach nauki. Obserwujemy gwałtowny postęp w dziedzinie metod i technik modelowania, symulacji i pomiarów, zatem Sympozjum przynosi cenną wymianę doświadczeń i informacji w zakresie nowych trendów i osiągnięć.

Wśród międzynarodowej grupy naukowców, którzy w tym roku przyjechali do Nancy była liczna delegacja z Polski.

Wykład zaproszony Field models and optimal design wygłosili profesorowie Paulo Di Barba i Sławomir Wiak. Zorganizowano trzy tematyczne sesje specjalne: Electromagnetism in Medicine and Bioengineering, Noise and Vibration in Electrical Machines and Transformers oraz Induction Heating.

Organizatorzy Sympozjum zadbali o ciekawy program zwiedzania Nancy i zorganizowali uroczysty bankiet w zabytkowym ratuszu.