Interdyscyplinarne studia doktoranckie

20-07-2017

Politechnika Łódzka otrzyma ponad 9,7 miliona złotych dofinansowania na realizację trzech nowatorskich programów studiów doktoranckich.

Środki zostały przyznane w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z PO Wiedza Edukacja Rozwój.

Z nowych studiów trzeciego stopnia skorzystają studenci Wydziałów: Chemicznego, Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Mechanicznego. Projekty złożone przez uczelnię zostały wysoko ocenione. Na liście rankingowej znajdują się na 6., 22. i 26. miejscu wśród 47 pozytywnie ocenionych. Uczelnia należy też do największych zwycięzców w konkursie, więcej grantów, po 4, uzyskały tylko Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Czego mogą oczekiwać doktoranci od nowych studiów?

We współpracy uczelni 

Projekt Wydziału Chemicznego InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych dotyczy utworzenia i realizacji studiów doktoranckich wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Jak podkreślają władze Wydziału wiele zagadnień badawczych realizowanych na trzech największych łódzkich uczelniach od dawna ma charakter międzyobszarowy, a realizacja wspólnych doktoratów wzmocni współpracę uczelni. 40 doktorantów rozpocznie czteroletnie studia w październiku 2018 r. Nowatorski program ułatwi prowadzenie badań w naukach ścisłych i technicznych, a także medycznych i naukach o zdrowiu. Wykonywanie doktoratów np. z obszarów medycyny i chemii, nauki o materiałach i stomatologii, czy biochemii i analityki chemicznej, ułatwi absolwentom dostosowanie się do rynku pracy, który zmienia się w sposób niezwykle dynamiczny wraz z rozwojem technologii.

We współpracy z przemysłem 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności będzie realizował nowy program studiów doktoranckich opracowany w porozumieniu i współpracy z przedsiębiorcami. 22 studentów trzeciego stopnia kształcić się będzie - od września 2017 do grudnia 2021 - zgodnie z najnowszą wiedzą oczekiwaną przez rynek pracy. Podejmowane badania będą mieć aplikacyjny charakter. Założono, że 8 doktorantów w swoich pracach doktorskich przedstawi rozwiązania dotyczące wdrożenia rezultatów badań.

Z myślą o wdrożeniach 

Wdrożeniowa Szkoła Doktorancka Wydziału Mechanicznego obejmie 21 doktorantów. Realizacja projektu zaplanowana jest od kwietnia 2018 roku przez kolejne pięć lat. Szkoła jest adaptacją do polskich warunków organizacyjno-prawnych brytyjskiej formuły Centres for Doctoral Training, Knowledge Transfer Partnerships. Słuchacze WSD uczestniczyć będą w warsztatach pozwalających na uzyskanie kompetencji i umiejętności związanych z innowacyjnością, transferem technologii i komunikacją naukową, prowadzonych przez specjalistów z prestiżowych ośrodków zagranicznych i krajowych.

 

Uczestnicy wszystkich trzech projektów będą brać udział w szkołach letnich, kursach specjalistycznych, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych, zajęciach związanych z wdrażaniem nowych technologii. Będą także otrzymywali stypendia naukowe.