Innowacyjny UTW PŁ

10-07-2018

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego nagrodziło Uniwersytet Trzeciego Wieku Politechniki Łódzkiej tytułem Organizacja Innowacyjna za jego działalność w roku akademickim 2017/18.

 

 

W czasie uroczystej gali dorocznego Podsumowania Ruchu Innowacyjnego w Edukacji organizowanego przez CDNiKP zaprezentowano osoby i organizacje wprowadzające do praktyki wartościowe modele edukacji. Wśród wyróżnionych za działalność na rzecz innowacyjności w organizacji i edukacji, UTW PŁ znalazł się m.in. obok Centrum Dialogu im. Marka Edelmana czy Centrum Nauki i Techniki EC1.

Wyróznienie dla UTW PŁ Wyróznienie dla UTW PŁ

Miniony rok akademicki w UTW PŁ obfitował w wiele wydarzeń, co zawdzięczamy szerokiej współpracy ze wspaniałymi wykładowcami, osobami ze świata kultury i mediów, ale też z jednostkami samorządowymi i innymi instytucjami dobra publicznego. Uniwersytet aktywnie uczestniczył w konferencjach poświęconych edukacji dla seniorów, prowadził również stoiska informacyjne.

Dla 668 słuchaczy zorganizowaliśmy 138 godzin wykładów i 1436 godzin zajęć dodatkowych, wśród których największym zainteresowaniem cieszyła się nauka języków obcych. Potrzeba aktywności fizycznej przyciągnęła na różnorodne zajęcia 242 osoby. Sekcja turystyczna, licząca już prawie 300 osób, jest w Łodzi wizytówką organizowanych na Politechnice zajęć dla seniorów. 312 godzin informatyki świadczy, że osoby starsze nie chcą być wykluczone z cyfrowej strony współczesnego świata. Swoje zdolności manualne słuchacze doskonalą pod okiem wybitnych plastyków, wieńcząc zajęcia wystawami i udziałem w licznych konkursach.

UTW PŁ wprowadził też szereg nowych sekcji i zajęć. Największym uznaniem cieszyła się sekcja historyczna, łącząca wykłady z wycieczkami do miejsc na nich omawianych. Słuchacze bardzo cenią możliwość korzystania z basenu w Zatoce Sportu PŁ. To właśnie tu po raz pierwszy połączyły się trzy pokolenia, podczas zainicjowanych z okazji Dnia Babci wspólnych zajęć Dziadkowie i Wnuki na Politechnice.

Wspomniane działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku PŁ mogą być realizowane dzięki gościnnemu i dobrze wyposażonemu zapleczu dydaktycznemu Politechniki Łódzkiej. Dziękuję wszystkim dyrektorom i pracownikom poszczególnych jednostek PŁ, którzy nas wspierają i tak życzliwie goszczą w swoich salach dydaktycznych.