Innowacyjna metoda kształcenia praktycznego

26-09-2018

Absolwent tych studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji uzyskuje tytuł inżyniera, doświadczenie praktyczne, wiedzę poświadczoną zdobytymi certyfikatami, doświadczenie z wizyt studyjnych, a także oszczędności na wymarzony cel z zarobionych w ramach staży pieniędzy.

Studia dualne na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji od nowego roku akademickiego rozpoczęło 24 studentów.

Kształcenie to jest realizowane na pierwszym stopniu studiów niestacjonarnych, co wymiernie zwiększyło możliwości przebywania studentów na stażach. W każdym roku akademickim odbędą oni 864 godziny płatnego stażu w przedsiębiorstwach.

Studia dualne to innowacyjna metoda równoległego kształcenia praktycznego, zakładająca realizację zajęć w uczelni oraz u pracodawcy. W edukację studentów zaangażowani są, obok kadry akademickiej, także specjaliści z przedsiębiorstw.

Praktyczny wymiar kształcenia pogłębiają bezpłatne zagraniczne wizyty studyjne, oparte na wizji Nowego jedwabnego szlaku. Studenci odwiedzą Chiny, gdzie zapoznają się z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w koncepcji Industry 4.0, a także kraje na ścieżce rozwoju Kazachstan/Rosja/Białoruś. Odwiedzą tygiel automotive Europy Wschodniej, a więc fabryki produkujące samochody w Polsce, Czechach i Słowacji oraz największe firmy logistyczne w Polsce i Niemczech (w tym port przeładunkowy w Hamburgu). Zobaczą również zagłębie innowacyjności w Finlandii.

Udział w szkołach letnich pozwoli studentom zdobyć kompetencje z zarządzania projektem wraz z egzaminem certyfikującym Prince, menadżera jakości wraz z egzaminem certyfikującym Dekra oraz z ergonomii i bezpieczeństwa pracy wraz z egzaminem certyfikującym Audytora wewnętrznego systemów BHP.

Ponadto, studenci uzyskają możliwość uczestnictwa w dodatkowym kursie języka angielskiego, kończącym się egzaminem certyfikującym TELC na poziomie C1.

Partnerami Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji w procesie kształcenia dualnego są firmy: Browin, Delia Cosmetics, Flex, Izodom 2000 Polska, Lumileds Poland S.A., Nowa Szkoła, Rossmann SDP, Poczta Polska.

Zespół przygotowujący koncepcję projektu oraz wniosek do NCBiR (alfabetycznie): dr inż. Maciej Bielecki, dr Barbara Galińska, mgr Małgorzata Michalak, dr Anna Stankiewicz-Mróz, dr Maciej Szczepańczyk (wszyscy z Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji) oraz mgr Agnieszka Stożek z Biura Projektów.