Inauguracja NEBA Alliance

18-04-2024

Sojusz Akademii Nowego Europejskiego Bauhausu (NEBA Alliance), flagowa inicjatywa Komisji Europejskiej, skupia 14 partnerów z 11 państw, w tym z Polski. Nasz kraj reprezentuje Politechnika Łódzka, a koordynatorką grantu w naszej uczelni jest prof. PŁ dr hab.inż.arch. Anetta Kępczyńska-Walczak. Realizacja projektu wystartowała z początkiem kwietnia, a oficjalna inauguracja NEBA Alliance odbyła się 11 kwietnia na Festiwalu NEB w Brukseli z udziałem Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, oraz Komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży Iliany Ivanovej.

.

Akademia NEB ma na celu podnoszenie świadomości, doskonalenie umiejętności i zachęcanie do zaangażowania się we wprowadzanie zmian w europejskim środowisku zbudowanym.

Grupa partnerów projektu NEBA, spotkanie kick off Grupa partnerów projektu NEBA, spotkanie kick off

foto: arch. projektu

W odpowiedzi na potrzebę ograniczenia śladu węglowego, sektor budowlany, będący drugim co do wielkości ekosystemem przemysłowym w UE, wymaga głębokich zmian, a w szczególności wdrożenia biorozwiązań oraz cyfryzacji. Potrzebni są pracownicy o nowych umiejętnościach i wyższych kwalifikacjach. Konieczny jest także rozwój zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wytycznymi Europejskiego Zielonego Ładu.

W odpowiedzi na wyzwania przed którymi stoi sektor budowlany, dzięki NEBA Alliance poprawi się jakość i dostępność oferty szkoleniowej. Materiały szkoleniowe oraz kursy będą oferowane za pośrednictwem międzynarodowej sieci, która ma połączyć ośrodki komplementarne pod względem terytorialnym i merytorycznym, czyli obejmujące swym zasięgiem regiony w całej UE i dysponujące specjalistyczną wiedzą niezbędną do przygotowania sektora budowlanego do zielonej transformacji.

Otwierając Festiwal New European Bauhaus w Brukseli 9 kwietnia 2024, Ursula von der Leyen powiedziała:

Jestem dumna, że jutro oficjalnie uruchomimy Akademię Nowego Europejskiego Bauhausu. Będzie ona szkolić nowe pokolenia architektów, inżynierów i pracowników budowlanych. Zapewni im wiedzę i umiejętności potrzebne do przekształcania zrównoważonych materiałów w piękne przestrzenie.