II Olimpiada Papiernicza w Politechnice Łódzkiej

12-11-2023

Finały II edycji Olimpiady Papierniczej organizowanej przez Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej i objętej patronatem JM Rektora PŁ odbyły się w Zatoce Sportu.

 

 

Głównym celem tej imprezy jest zainteresowanie młodzieży możliwościami kształcenia się w Politechnice Łódzkiej, w szczególności na kierunku Papiernictwo i Poligrafia. Realizacja tego celu odbywała się w formie zabawy, podczas której uczestnicy musieli wykazać się kreatywnością, zdolnościami manualnymi oraz umiejętnościami pracy zespołowej pod presją czasu.

W Olimpiadzie wzięło udział 14 drużyn z różnych stron Polski. Wszystkie materiały i narzędzia zostały dostarczone przez organizatora Olimpiady – uczestnikom nie wolno było korzystać z własnych zasobów. Oczywiście głównym tworzywem były różne rodzaje papieru. Poza tym uczestnicy mieli do dyspozycji zszywacze, spinacze biurowe, klej, papierową taśmę klejącą, taśmę dwustronną oraz taśmę klejącą, przezroczystą. Na wykonanie wszystkich zadań zespoły miały 3,5 godziny.

Niepowtarzalne konkurencje olimpijskie

Organizatorzy przyjęli zasadę, że każda edycja Olimpiady Papierniczej ma być niepowtarzalna. W tym roku drużyny rywalizowały w następujących konkurencjach:

  • Zespołowe składanie dwóch konstrukcji tekturowych: pudła transportowego z podwójnym dnem oraz zamykanego pudełka-segregatora z półkami i przegrodami. Przed rozpoczęciem konkurencji, uczestnicy mogli przez 5 minut oglądać złożone konstrukcje. Nie wolno było ich dotykać ani robić im zdjęć, za to dozwolone było wykonywanie odręcznych notatek i szkiców. Czas wykonania obu zadań stanowił o przyznanej liczbie punktów.
  • Zbudowanie jak najwyższej konstrukcji z papieru o masie własnej nieprzekraczającej 200 g, która utrzymałaby na swym szczycie, przez co najmniej 1 minutę 3 butelki z wodą każda o pojemności 0,5 l .
  • Wykonanie konstrukcji, w której kulka metalowa o masie własnej 20 g mogłaby poruszać się przez możliwie długi czas. Ograniczeniem była masa całkowita konstrukcji nieprzekraczająca 500 g, ponadto nie mogła ona wystawać poza obrys podstawy o wymiarach 100x100 cm. Ruch kulki musiał być zainicjowany wyłącznie pod wpływem siły grawitacji. Pomiar czasu odbywał się od momentu rozpoczęcia ruchu kulki do jej pierwszego zatrzymania lub opuszczenia przez kulkę obrysu podstawy.

Punktacja sprzyjająca emocjom

W obecnej edycji Olimpiady zaproponowano nowy system punktacji konkurencji olimpijskich. Ponieważ w Olimpiadzie brało udział 14 drużyn, za każdą konkurencję można było zdobyć maksymalnie 14 punktów a minimalnie 1. Tylko niezrealizowanie zadania skutkowało brakiem punktów. Wygrywały te drużyny, które zgromadziły największą liczbę punktów.

Taki system powodował, że emocje trwały do zakończenia ostatniego zadania - mogła również wygrać ta drużyna, która w żadnej konkurencji nie osiągnęła maksymalnej liczby punktów.

Komisja sędziowska

Nad przebiegiem Olimpiady czuwała komisja sędziowska składająca się z pracowników i studentów Centrum Papiernictwa i Poligrafii, przedstawicielki Stowarzyszenia Papierników Polskich, przedstawicielki czasopisma „Świat Druku” oraz przedstawiciela sponsora - firmy DS Smith.

Ścisły finał, czyli testowanie gotowych konstrukcji. Emocje sięgały zenitu. Ścisły finał, czyli testowanie gotowych konstrukcji. Emocje sięgały zenitu.

foto: Maria Bieńkowska, Kinga Troszczyńska

Ścisły finał, czyli testowanie gotowych konstrukcji. Emocje sięgały zenitu. Ścisły finał, czyli testowanie gotowych konstrukcji. Emocje sięgały zenitu.

foto: Maria Bieńkowska, Kinga Troszczyńska

Ścisły finał, czyli testowanie gotowych konstrukcji. Emocje sięgały zenitu. Ścisły finał, czyli testowanie gotowych konstrukcji. Emocje sięgały zenitu.

foto: Maria Bieńkowska, Kinga Troszczyńska

Ścisły finał, czyli testowanie gotowych konstrukcji. Emocje sięgały zenitu. Ścisły finał, czyli testowanie gotowych konstrukcji. Emocje sięgały zenitu.

foto: Maria Bieńkowska, Kinga Troszczyńska

Zmagania były bardzo widowiskowe. Zgodnie z opinią wielu osób, najbardziej emocjonującą konkurencją w tym roku było trzecie zadanie – budowa swego rodzaju zjeżdżalni dla metalowej kulki. Zaskoczeniem dla wielu obserwatorów była różnorodność zaproponowanych rozwiązań. Niektóre były tak ciekawe, że organizatorzy żałowali, że nie uwzględnili w regulaminie dodatkowej nagrody dla drużyny, która wykazała się największą innowacyjnością.

Laureaci Olimpiady

Ostatecznie w II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Papierniczej III miejsce zajęła drużyna „Poligraficzny Jednorożec” z Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi uzyskując łącznie 30 punktów.

Drużyna „Poligraficzny Jednorożec” z Zespołu Szkół Poligraficznych w Łodzi zdobyła III miejsce Laureaci III miejsca

foto: Maria Bieńkowska, Kinga Troszczyńska

O 1 punkt więcej zdobyła drużyna, która zajęła II miejsce: „2LO Wieluń” z II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

II miejsce: drużyna „2LO Wieluń” z II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu Laureaci II miejsca

foto: Maria Bieńkowska, Kinga Troszczyńska

Pierwsze miejsce zajęła ekipa „Zamenhof Squad” z XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi.

I miejsce: „Zamenhof Squad” z XXXI Liceum Ogólnokształcącego im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi Zwycięzcy II Olimpiady Papierniczej

foto: Maria Bieńkowska, Kinga Troszczyńska

Nagrody 

Nagrodami były przenośne głośniki, powerbanki, książki, koszulki PŁ i gadżety Politechniki Łódzkiej.

Za zajęcie pierwszego miejsca, członkowie zwycięskiej drużyny zostali dodatkowo nagrodzeni Słownikami papierniczymi angielsko – polskimi ufundowanymi przez Stowarzyszenie Papierników Polskich. 

Czasopismo „Świat Druku” ufundowało nagrodę specjalną dla wybranej przez siebie drużyny. Nagrodę tę przyznano drużynie z Zespołu Szkół Poligraficznych im. M. Reja w Łodzi. 

Impreza zakończyła się wspólnym obiadem. Każdy z uczestników (także opiekunowie) otrzymał torbę z gadżetami Politechniki Łódzkiej.

Podziękowania

Dziękujemy wszystkim drużynom i ich opiekunom za wspólną zabawę i zaangażowanie. Szczególne słowa uznania należą się opiekunom - nauczycielom, którzy poświęcili swój wolny czas, zgodzili się wziąć odpowiedzialność za swoich podopiecznych i udzielić im aktywnego wsparcia. 

Zorganizowanie Olimpiady bez pomocy ze strony sponsorów nie byłoby możliwe. Serdecznie dziękujemy firmie DS Smith, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz łódzkiemu oddziałowi firmy Stora Enso Poland S.A., dzięki którym ponownie udało się zarezerwować atrakcyjne miejsce dla organizacji tego wydarzenia, przygotować materiały i narzędzia dla uczestników, wykonać oprawę graficzną, zapewnić uczestnikom posiłki oraz ufundować atrakcyjne nagrody.

Dziękujemy także JM Rektorowi Politechniki Łódzkiej za objęcie tego wydarzenia swym patronatem.

Oddzielne, serdeczne podziękowania należą się Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych za wsparcie i patronat merytoryczny oraz czasopismom „Przegląd Papierniczy” oraz „Świat Druku” za patronat medialny. 

Do sukcesu II Olimpiady Papierniczej przyczynili się także studenci kierunku Papiernictwo i Poligrafia oraz pracownicy Centrum Papiernictwa i Poligrafii PŁ, którzy nie tylko brali udział w pracach organizacyjnych przed Olimpiadą, ale także w dniu Olimpiady od wczesnych godzin porannych przygotowywali miejsce wydarzenia. Po zakończeniu imprezy przez kilka kolejnych godzin pomagali w porządkowaniu i sprzątaniu hali.

Rosnąca popularność

O rosnącej popularności Olimpiady Papierniczej świadczy fakt, że do zeszłorocznej, I edycji zgłosiło się 14 drużyn, z których ostatecznie wyłoniono 10 finalistów. W tym roku zgłosiło się już 30 drużyn – niestety 16 z nich musiało odpaść w eliminacjach. 

W przyszłym roku planowana jest III edycja Olimpiady Papierniczej. Mamy nowe pomysły na dalsze uatrakcyjnianie rywalizacji. Chcemy, aby to wydarzenie stało się stałym punktem w kalendarzu imprez Politechniki Łódzkiej. Jeżeli wszystkie plany nam się powiodą, to być może w przyszłości zorganizujemy podobną imprezę także dla studentów PŁ.