ICRI-BioM w Politechnice Łódzkiej

12-09-2019

W Politechnice Łódzkiej powołane zostało 18 czerwca 2019 r. Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Biomateriałów (ICRI-BioM) - Międzynarodowa Agenda Badawcza (MAB), utworzone we współpracy z niemieckim Instytutem Maxa Plancka Badań Polimerów (MPIP) w Moguncji. Jest to jedyny MAB w Łodzi i jeden z 14 w Polsce. 2 września 2019 r. została podpisana umowa o dotację z FNP i ICRI BioM rozpoczyna działalność naukową.

 

W okresie pierwszego półtora roku działalność naukowa Centrum będzie koncentrować się na badaniach materiałów do enkapsulacji leków. W tym zakresie planowana jest współpraca z ADAMEDem, którego prezes, dr Maciej Adamkiewicz, jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego ICRI-BioM. Okres ten jest również poświęcony na wyłonienie, w drodze międzynarodowego konkursu, pierwszego dyrektora jednostki, który przedstawi propozycję kierunków badawczych. Mają one łączyć badania polimerów i biocząsteczek w kierunku pozyskiwania nowych materiałów. Do przewidywania ich właściwości zostaną wykorzystane nowoczesne metody obliczeniowe.

Na pierwszy okres działań przewidziano finansowanie w wysokości 1,5 mln zł, zaś na cały projekt wstępnie przeznaczono 31 mln zł.

ICRI-BioM i pozostałe 13 MABów mają stać się wiodącymi w kraju jednostkami badawczymi z międzynarodową kadrą realizującą badania w najnowocześniejszych kierunkach badawczych.

Droga do ICRI-BioM w PŁ

Akronim ICRI-BioM oraz pełna nazwa Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Materiałów Biologicznych, było używane już w przeszłości. Prof. Piotr Paneth oraz prof. Jacek Ulański przypominają historię rozwoju Centrum do dzisiejszego kształtu.

 

„Prehistoria” ICRI-BioM

Koncepcja stworzenia centrum badawczego łączącego biotechnologię i nanotechnologię sięga roku 2008. Ówczesny rektor PŁ prof. Stanisław Bielecki wraz z prof. Krzysztofem Matyjaszewskim z Carnegie Mellon University w Pittsburghu podjęli próbę utworzenia w Łodzi zaawansowanego interdyscyplinarnego centrum badawczego, nazwanego Europejskim Centrum Bio- i Nanotechnologii (ECBNT). Do Rady Doradczej EBCNT zaproszono kilku wybitnych naukowców z wiodących europejskich ośrodków badawczych, a prof. Matyjaszewski został jej przewodniczącym. W przygotowanie tego bardzo ambitnego projektu zaangażowani byli badacze z większości wydziałów Politechniki, a główną rolę odegrał zespół młodych naukowców z Katedry Fizyki Molekularnej, kierowany przez prof. Jacka Ulańskiego.

Ponieważ projekt EBCNT w pierwotnej formie nie uzyskał finansowania, postanowiono zrealizować jego główne elementy, jako nową część łódzkiego Technoparku. Po tak znacznym rozszerzeniu został on przemianowany na Bionanopark.

 

„Współczesna historia” ICRI-BioM

Można ją liczyć od pierwszego ogłoszenia konkursu Teaming for Excellence w ramach programu UE „Horyzont 2020”. Właśnie wtedy wybrano obecną nazwę ICRI-BioM. Projekt został opracowany przez konsorcjum badawcze prowadzone przez Politechnikę Łódzką i obejmował Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk oraz dwa Instytuty Maxa Plancka.

Zgodnie z polskimi przepisami konsorcjum złożyło również wniosek o dopełniające fundusze w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Niestety obie aplikacje nie powiodły się. Nie powiodła się także druga aplikacja do programu Teaming for Excellence. Sukcesem zakończyło się natomiast kolejne zgłoszenie prof. Klausa Muellena (MPIP) i prof. Piotra Panetha (PŁ) do konkursu MAB PLUS. Wszystkie te propozycje mają wspólną nazwę ICRI-BioM.

Jako miejsce realizacji ICRI-BioM została wskazana siedziba Bionanoparku, a projekt początkowo miał stać się częścią tej Spółki. Ze względu na komplikacje prawne podjęto decyzję o zlokalizowaniu go w spółce-córce Bionanoparku, która w tym celu została prawnie przemianowana na ICRI-BioM Sp. z o.o. Również ta decyzja nie pozwoliła na skuteczne podpisanie umowy o dotację z FNP.

 

Finał

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz oceny ryzyka rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak w uzgodnieniu z grantobiorcami postanowił, że najlepszym rozwiązaniem będzie ulokowanie ICRI-BioM w Politechnice. W związku z tym powołana w czerwcu jednostka ICRI-BioM będzie działać w ramach struktury prawnej naszej uczelni.