I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych w Łodzi

25-04-2019

Biblioteka Politechniki Łódzkiej jest jednym z organizatorów I Kongresu Bibliotek Szkół Wyższych, który odbędzie się w Łodzi w dniach 12-14 czerwca 2019 r.

Celem Kongresu jest stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń i myśli na najbardziej aktualne i istotne tematy, wskazanie obszarów i możliwości współpracy, a także integracja środowiska bibliotekarzy szkół wyższych.

grafika kongresu grafika kongresu

foto: Paulina Milewska

Będziemy dyskutować m.in. o tym kim jesteśmy, czym dysponujemy, czego oczekujemy; o wybranych aspektach zarządzania bibliotekami; nowym prawie o szkolnictwie wyższym; punktach dostępu do informacji o zasobach bibliotek; otwartej nauce, otwartym dostępie i otwartych danych; nowych grupach odbiorców, usługach, zadaniach i obszarach współpracy.

Więcej informacji na stronie: https://1kbsw.p.lodz.pl

Organizatorzy

Organizatorami Kongresu oprócz BPŁ są: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Informacyjno-Biblioteczne UMED w Łodzi, Wyższe Szkoły Bankowe, Stowarzyszenie EBIB.

Patroni honorowi

Patronatem honorowym objęli Kongres: minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, wojewoda łódzki Zbigniew Rau, prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich oraz rektorzy: prof. Sławomir Wiak (Politechnika Łódzka), prof. Antoni Różalski (Uniwersytet Łódzki), prof. n. med. Radzisław Kordek (Uniwersytet Medyczny w Łodzi), prof. Józef Orczyk (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), dr hab. Andrzej Lesicki, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).