Grupa badawcza ECIU „Transport and Mobility”

09-05-2024

Z udziałem 19 przedstawicieli wszystkich wydziałów Politechniki Łódzkiej odbyło się pierwsze spotkanie sekcji ECIU „Transport and Mobility”. Dyskusja pod przewodnictwem dr inż. Barbary Galińskiej z Wydziału Organizacji i Zarządzania prowadzona była (9 maja) w sali konferencyjnej Wydziału.

 

 

Poruszono tematy związane z szeroko rozumianym transportem, w tym z zarządzaniem transportem w warunkach globalizacji, ekologicznym transportem, jego bezpieczeństwem, a także te z obszaru obejmującego konstrukcje pojazdów, nowoczesne materiały i technologie.

Prof. Robert Stanisławski i prof. Zbigniew Wiśniewski z Wydziału OiZ oraz prof. Damian Batory z Wydziału Mechanicznego przedstawili 3 propozycje projektów w programie Horyzont Europa, nad którymi sekcja zaczęła już prace.

Równocześnie zachęcano uczestników spotkania do włączenia się w zainicjowane dotychczas badania oraz przedstawiania nowych propozycji, zbieżnych z głównym zakresem tematycznym grupy badawczej „Transport & Mobility”. Zdaniem jej członków należy wykorzystać szansę na szybki i dynamiczny rozwój działalności, między innymi dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń jej członków, również z pozostałych uczelni ECIU. Aktywność i zaangażowanie uczestników w prace nad wspólnymi międzywydziałowymi projektami jest tego najlepszym dowodem.

  Spotkanie grupy ECIU związanej z tematyką transportu i mobilności Spotkanie grupy ECIU związanej z tematyką transportu i mobilności

  foto: Barbara Galińska

  European Consortium of Innovative Universities ECIU, które Politechnika Łódzka tworzy wspólnie z 13 uczelniami, jest siecią o międzynarodowej renomie w dziedzinie innowacyjnej edukacji, badań, wymiany wiedzy i zarządzania w szkolnictwie wyższym. Stowarzyszone w niej uniwersytety współpracują z regionami, miastami i przedsiębiorstwami dla rozwiązywania rzeczywistych problemów wymagających specyficznego europejskiego i zarazem wielodyscyplinarnego podejścia.

  Dołączając do ECIU, badacze i badaczki Politechniki Łódzkiej włączyli się w 5 obszarów naukowych realizowanych w konsorcjum. Są to:

  • Resilient Communities,
  • Circural Economy,
  • Energy and Sustainability,
  • Transport and Mobility,
  • Citizen Science.