Granulaty z pyłów procesowych

30-10-2019

W ramach wynalazku „Modyfikowane powierzchniowo granulaty wytwarzane z pyłów procesowych”, który nagrodzono złotym medalem na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2019, opracowano rodzinę modyfikowanych granulatów wytwarzanych z pyłów poprodukcyjnych zanieczyszczających środowisko naturalne.

Dzięki opracowanej metodzie uzyskano produkty o specjalnych właściwościach sorpcyjnych lub izolacyjnych. Modyfikowany granulat może być z powodzeniem stosowany w różnych gałęziach przemysłu jako materiał wypełniający np. jako składnik zasypek izolacyjnych i izolacyjnoegzotermicznych, płyt ogniotrwałych, kształtek termoizolacyjnych, jednorazowych kształtek odlewniczych, domieszek do betonu, domieszek do drenażu rozsączającego, jako element dekoracyjny w ogrodnictwie, kruszywo do niwelacji terenu w drogownictwie, wypełnienia podziemnych wyrobisk.

Modyfikowane granulaty z pyłów Modyfikowane granulaty z pyłów

foto: Joanna Taczała

Materiał ten ma szereg zalet, charakteryzuje się m.in. niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, niepalnością, możliwością zastosowania w szerokim zakresie temperatur, dobrą dźwiękochłonnością, trwałością, odpornością na środki chemiczne i nie jest szkodliwy dla zdrowia.

Zarówno przedstawiona technologia, jak i wytwarzany produkt są przede wszystkim ekologiczne. Innowacją technologiczną jest sposób wytwarzania modyfikowanego granulatu, a innowacją produktową jest rodzina materiałów o zróżnicowanych właściwościach użytkowych, dzięki czemu mogą być one przeznaczone do różnorodnych zastosowań.

Autorami technologii są naukowcy z wydziałów: Mechanicznego, Chemicznego, Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - dr hab. inż. Jacek Sawicki, prof. PŁ, dr hab. inż. Joanna Pietrasik, prof. PŁ, dr inż. Andrzej Obraniak, dr inż. Robert Pietrasik, dr Sylwester Pawęta, mgr Joanna Taczała.