Europejski certyfikat dla Wydziału Chemicznego

04-05-2020

Kierunek technologia chemiczna prowadzony na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej przeszedł pomyślnie akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) i otrzymał europejski certyfikat EUR-ACE® Label (European Accredited Engineering Bachelor Degree).

 

 

KAUT podjęła decyzję na posiedzeniu online 23 kwietnia 2020 r. Eksperci po analizie Raportu Zespołu Oceniającego przyznali akredytację na 5 lat, czyli na maksymalnie długi okres przewidziany przepisami. Tym samym Wydział Chemiczny potwierdził, że kształci inżynierów technologii chemicznej na najwyższym poziomie.

Akredytacja KAUT jest procesem, który przede wszystkim skupia się na zapewnianiu jakości kształcenia zgodnej z najlepszymi europejskimi standardami oraz wymogami otoczenia społeczno-gospodarczego uczelni. Jej otrzymanie jest też potwierdzeniem wysokiego poziomu naukowego, bez którego nie jest możliwe prowadzenie zajęć w ścisłym związku z najnowszymi badaniami.

Komentarz dziekan Wydziału Chemicznego prof. Małgorzaty Iwony Szynkowskiej, odnoszący się do otrzymanej akredytacji:

- Eksperci Komisji w swojej ocenie podkreślili silne strony wydziału. Należy do nich m.in. znakomite wyposażenie laboratoriów technologicznych, tak ważne w praktycznym przygotowaniu inżynierów do pracy zawodowej. Szczególną uwagę Komisja zwróciła na laboratorium z technologii polimerów, pozwalające odtwarzać procesy przemysłowe w mniejszej skali. Zdaniem KAUT podnoszeniu jakości kształcenia sprzyja też aktywnie działająca przy wydziale Rada Biznesu oraz zaangażowanie w proces dydaktyczny doświadczonych specjalistów z przemysłu. W czasie procesu prowadzącego do przyznania akredytacji zauważone zostało też zaangażowanie studentów wydziału w prace badawcze kończące się często publikacjami naukowymi, a także aktywna działalność studentów w ramach kół naukowych.

Wydział promuje swoje działania prowadząc ze szkołami średnimi wiele programów edukacyjnych. Istotnym elementem tej promocji stanie się Europejski certyfikat KAUT, potwierdzający, że Wydział Chemiczny kształci znakomitych technologów chemicznych, tak potrzebnych w wielu dziedzinach związanych z naszym życiem codziennym.