Efekty projektu Active Double Degree

21-06-2024

Konferencja podsumowująca projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Active Double Degree - Wdrożenie modelu studiów wspólnych opartego na aktywnych metodach” odbyła się 13 czerwca 2024 r. w budynku Centrum Współpracy Międzynarodowej PŁ

 

 

Spotkanie otworzył rektor prof. Krzysztof Jóźwik. Gości wydarzenia przywitała dyrektor CWM prof. PŁ Dorota Piotrowska. Wśród obecnych znalazły się Magdalena Jarzyńska, koordynator projektów finansowanych ze środków unijnych (NAWA), Katarzyna Żochowska-Ziernik, główny specjalista Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, dr Krzysztof Chmielewski, prodziekan Kolegium Zarządzania w Akademii Leona Koźmińskiego oraz przedstawiciele Politechniki Krakowskiej, Wrocławskiej, Gdańskiej, Śląskiej, Poznańskiej, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Łódzkiego i Wrocławskiego.

Prof. PŁ Dorota Piotrowska wygłosiła prezentację o szansach i wyzwaniach dla polskiego szkolnictwa wyższego Prof. PŁ Dorota Piotrowska wygłosiła prezentację o szansach i wyzwaniach dla polskiego szkolnictwa wyższego

foto: Marcin Szmidt

Nowe podwójne dyplomy

Dzięki działaniom w projekcie Politechnika Łódzka wypracowała z trzema uczelniami zagranicznymi modele podwójnego dyplomu na bazie istniejących kierunków studiów II stopnia. Podpisano umowę o podwójnym dyplomie z hiszpańskim Universidade de Vigo na kierunku Electronics and Telecommunication oraz listy intencyjne dotyczące podwójnego dyplomu na kierunku Smart Manufacturing z dwoma francuskimi uczelniami – ENSAM - École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers w Paryżu oraz ECAM - École Catholique d'Arts et Métiers w Lyonie.

Cele projektu i wyzwania podwójnego dyplomowania

W pierwszej części konferencji zaprezentowano rezultaty projektu. Członkowie zespołu projektowego przedstawili założenia projektu, który miał na celu rozwój szeroko pojętej internacjonalizacji oraz wynikał z potrzeby rozwoju i współpracy z innymi uczelniami w zakresie podwójnego dyplomu. Omówiono również zagadnienia związane z zapewnieniem jakości kształcenia w ramach podwójnego dyplomu, co wymaga bardzo dokładnego rozpoznania innych systemów szkolnictwa wyższego w Europie. Wymienione zostały aktywne metody kształcenia i uczenia się wykorzystywane na zajęciach i pomysły na przyszłość dotyczące wdrożenia takich metod.

Wystąpienia urozmaiciły nagrania partnerów biorących udział w projekcie, którzy wypowiedzieli się na temat wyzwań stojących za podwójnym dyplomowaniem i procesów administracyjnych z nim związanych. Partnerzy mówili również o efektywności innowacyjnych metod uczenia wdrażanych na prowadzonych przez ich uczelnie zajęciach.

Nowe perspektywy mobilnościowe

Ostatnia prezentacja dotyczyła mobilności średnio i krótkookresowych wraz z systemem nadawania kwalifikacji cząstkowych. W związku ze zmieniającymi się warunkami w otoczeniu społeczno-gospodarczym powodującymi spadek zainteresowania wyjazdami semestralnymi i rocznymi, przedstawiono nową perspektywę programu Erasmus+, która wprowadziła możliwość realizacji różnych krótkich form mobilnościowych. W odpowiedzi na współczesne potrzeby studentów omówiono zasady uznawania zdobytych efektów uczenia się i kwalifikacji zdobytych podczas realizacji takich form.

Panel dyskusyjny moderowany przez dyrektor CWM prof. PŁ Dorotę Piotrowską Panel dyskusyjny moderowany przez dyrektor CWM prof. PŁ Dorotę Piotrowską

foto: arch. CWM

Szanse i wyzwania dla edukacji wyższej

Dyrektor CWM prof. PŁ Dorota Piotrowska wygłosiła prezentację pt. „Double degrees/Joint degrees/European Degree – przeszłość/teraźniejszość i przyszłość – krótko o szansach i wyzwaniach dla polskiego szkolnictwa wyższego”. Poruszyła w niej m.in. problem edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się nieformalnego oraz nadawania kwalifikacji pełnej we współpracy z uczelniami partnerskimi. Omówione zostały także wnioski i wątpliwości dotyczące regulacji prawnych, na podstawie których nadawane są kwalifikacje.

Magdalena Jarzyńska przedstawiła ofertę NAWA poświęconą wspieraniu rozwoju wspólnych dyplomów. Wymieniła trendy międzynarodowe w szkolnictwie wyższym (m. in. krótkie międzynarodowe programy edukacyjne, mikropoświadczenia, podwójne i wielokrotne programy studiów, międzynarodowe partnerstwa uczelniane).

Panel o dobrych praktykach

Pod koniec konferencji przyszedł czas na panel dyskusyjny o dobrych praktykach w zakresie przygotowania, podpisania i jakościowej realizacji umów o podwójnym dyplomie moderowany przez dyrektor CWM prof. PŁ Dorotę Piotrowską. W panelu wzięli udział przedstawiciele kadry akademickiej: dr Krzysztof J. Chmielewski, prodziekan Kolegium Zarządzania i prof. PŁ Ewa Raj, prodziekan ds. kształcenia Wydziału EEIA oraz kadry administracyjnej: Agata Antonik z Sekcji Mobilności Studenckiej CWM PŁ i Adriana Naciążek, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej z Politechniki Wrocławskiej. Agencję Narodową Erasmus+ reprezentowała Katarzyna Żochowska-Ziernik z Biura programów szkolnictwa wyższego. Ponadto, swoimi wrażeniami i doświadczeniem podzieliła się studentka biorąca udział w programie podwójnego dyplomu. Panel był doskonałą okazją do rozmów dotyczących opracowywania programu podwójnego dyplomu, wymiany doświadczeń w zakresie kwestii akademickich i kroków administracyjnych niezbędnych do przygotowania i wdrażania umów. Omówiono różne wyzwania i trudności związane z podwójnym dyplomem, a także możliwości finansowania z programów Erasmus+. W przyjemnej atmosferze do dyskusji zostali zaproszeni również uczestnicy konferencji.

Rezultaty uzyskane w ramach działań związanych z projektem Active Double Degree z pewnością będą stanowiły dla Politechniki Łódzkiej bodziec do poszerzania oraz pogłębienia współpracy międzynarodowej a rozmowy, które wywiązały się w trakcie konferencji posłużą za cenne wskazówki i porady na przyszłość.