Dyplom dla PŁ za znakomite miejsca w THE Impact Ranking

19-05-2022

W historycznych murach Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Krzysztof Jóźwik otrzymał specjalny dyplom za znaczący awans uczelni w Times Higher Education (THE) Impact Rankings.

 

 

 

Gala wręczenia nagród odbyła się pierwszy raz w historii w Polsce i była kulminacyjnym punktem pierwszej edycji międzynarodowej konferencji ScienceCon 2022, organizowanej przez PCG Academia, Elsevier i Times Higher Education.  

THE Impact Rankings, jest rankingiem uczelni opartym o realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.  

Jak mówi rektor prof. Krzysztof Jóźwik

- Politechnika Łódzka jako jedna z dwóch polskich uczelni awansowała w klasyfikacji ogólnej do przedziału 601-800 i znalazła się tym samym w krajowej czołówce. W tym samym przedziale są jeszcze tylko Uniwersytety Gdański i Warszawski oraz Politechnika Gdańska. Byliśmy klasyfikowani w pięciu kategoriach i aż w trzech awansowaliśmy. Politechnika Łódzka otrzymała najwyższą ocenę za działania na rzecz realizacji Celu 8. Wzrost gospodarczy i godna praca, tym razem wchodząc do światowego TOP 200 i zajmując pierwsze miejsce w kraju. Pierwsze miejsce wśród polskich uczelni PŁ zajęła także w celu 17. Partnerstwo na rzecz celów, plasując się jednocześnie w światowym TOP 300. W Celu 9. - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, jesteśmy w TOP 400. 

Nagrody wręczali prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska oraz Phil Baty, Michael Lubacz i Nicolas Cletz dyrektorzy z Times Higher Education. 

Poniżej materiały video z wręczenia nagród oraz podsumowania konferencji ScienceCon.

Gala wręczenia nagród

Podsumowanie konferencji - prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska