Dr Maciej Fronczak stypendystą NAWA

07-01-2021

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru w III edycji Programu im. Mieczysława Bekkera. Jednym ze stypendystów jest dr Maciej Fronczak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Młody naukowiec wyjedzie na staż podoktorski.

 

 

Stypendium NAWA przeznaczone jest na wyjazd naukowy do zagranicznego ośrodka i współpracę z najwybitniejszymi badaczami w danej dziedzinie. Dr Maciej Fronczak z Katedry Inżynierii Molekularnej będzie prowadził badania w Instytucie Chemii Materiałowej i Środowiskowej Centrum Badań Nauk Przyrodniczych w Budapeszcie. Dołączy do Grupy Badawczej Chemii Plazmy, którą kieruje dr Zoltán Károly, członek Węgierskiej Akademii Nauk.

Centrum Badań Nauk Przyrodniczych jest wiodącym na Węgrzech ośrodkiem, w którym badacze pracują nad nowymi materiałami do zastosowań w obszarze energii odnawialnej, elektronice czy inżynierii środowiska.

- Finansowany w programie projekt dotyczy syntezy materiałów grafenowych w strumieniu plazmy termicznej. Badania mają na celu opracowanie metody szybkiej i wysokowydajnej. Projektowane materiały grafenowe mogą znaleźć zastosowanie jako nośnik katalizatorów, składnik trwałych mechanicznie kompozytów, czy materiał stosowany w elektrochemii – mówi dr Maciej Fronczak.

Laureat planuje zrealizować wyjazd w ramach Programu im. Mieczysława Bekkera w okresie najbliższych wakacji. Badania potrwają 3 miesiące. Będzie to kolejny wyjazd dr. Macieja Fronczaka do ośrodka w Budapeszcie. Był tam już w 2015 r., realizując badania do pracy doktorskiej wykonywanej na Uniwersytecie Warszawskim pod opieką prof. Michała Bystrzejewskiego.

O tym, że Program im. Mieczysława Bekkera może odegrać znaczącą rolę w rozwoju kariery naukowej przekonuje laureatka I edycji dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ

- Prowadziłam na Uniwersytecie w Nantes we Francji badania dotyczące zarządzania marką smart city, których wyniki opublikowałam w artykułach naukowych, m.in. w renomowanym czasopiśmie Place Branding and Public Diplomacy. Stworzyłam model zarządzania, który z powodzeniem mogą zastosować miasta wdrażające koncepcję smart city. Pobyt na stypendium pozwolił zrealizować badania wśród przedstawicieli kilkudziesięciu inteligentnych miast w Europie, a także spojrzeć z szerszej perspektywy na podejmowaną problematykę. Zdobyte doświadczenie w obszarze współpracy międzynarodowej jest bardzo pomocne w przygotowywaniu kolejnych projektów badawczych oraz pozyskiwaniu partnerów zagranicznych. Mogę je także wykorzystać, pracując w Radzie Naukowej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej, gdzie duży nacisk kładziony jest na mobilność doktorantów oraz współpracę z zagranicznymi uczelniami.