Doktorat honoris causa PŁ dla niemieckiego uczonego

13-12-2017

Profesor Peter Hadegorn z Technische Universität Darmstadt otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej, najwyższą godność akademicką nadawaną przez Senat uczelni.

 

Uczony został wyróżniony za wybitne osiągnięcia w obszarze dynamiki nieliniowej układów mechanicznych i mechatronicznych. Nadanie tytułu i godności odbyło się 12 grudnia 2017 r. Prof. Hagedorn podczas uroczystości powiedział, że czuje się szczególnie wyróżniony i zaszczycony, a także dziękował kolegom z polskich i zagranicznych uczelni, którzy przybyli na uroczystość do Politechniki Łódzkiej.

Promotorem honorowego doktoratu był prof. Jan Awrejcewicz, kierownik Katedry Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Jak mówił – Prof. Peter Hagedorn to jeden z najwybitniejszych specjalistów w dyscyplinie mechanika, o wielkim autorytecie w międzynarodowym środowisku naukowym, szanowany nauczyciel akademicki oraz organizator nauki. W aktywnej działalności międzynarodowej prof. Hagedorna szczególne miejsce ma współpraca polsko-niemiecka. Wyraża się ona m.in. licznymi seminariami i konferencjami organizowanymi w obu krajach oraz wspólnymi publikacjami. Prof. Peter Hagedorn jest od roku 2011 członkiem Komitetu Naukowego organizowanych przez Politechnikę Łódzką międzynarodowych konferencji na temat teorii i zastosowań systemów dynamicznych. Obecnie grupa związana z profesorami Hagedornem i Awrejcewiczem prowadzi badania obejmujące analizę wybranych zagadnień dynamiki nieliniowej układów mechatronicznych ze wzbudzeniem parametrycznym. Jak wyjaśnia prof. Awrejcewicz: Mają one kluczowe znaczenie w wielu kwestiach technicznych, jak np. podczas drgań przewodów oblodzonych linii wysokiego napięcia, w zagadnieniach związanych ze startem i lądowaniem śmigłowców, czy też podczas niebezpiecznych drgań wirujących układów maszynowych. Na ten temat prof. Hagedorn mówił m.in. w wykładzie wygłoszonym po ceremonii nadania tytułu i godności doktora honoris causa.

Prof. Peter Hagedorn w 1964 roku ukończył studia z inżynierii mechanicznej oraz w 1966 roku uzyskał stopień doktora w brazylijskiej uczelni w Sao Paulo. Habilitował się po powrocie do Niemiec na Uniwersytecie Karlsruhe. Opublikował blisko 300 prac, w tym 11 monografii, 7 rozdziałów w monografiach, 4 podręczniki akademickie, 9 wydawnictw o charakterze raportów technicznych. Znaczące są osiągnięcia wdrożeniowe prof. Hagedorna wykorzystywane w przemyśle, m.in. przez koncerny samochodowe. Swoją wiedzą dzielił się jako profesor wizytujący na uczelniach świata, m.in. w Rio de Janeiro, Hanoi, Paryżu, Berkeley, był pracownikiem Uniwersytetu Stanforda. Pełnił funkcję wiceprezydenta Technische Universität Darmstadt.