Doktorat honoris causa dla prof. Jana Awrejcewicza

23-03-2021

Profesor Jan Awrejcewicz został uhonorowany najwyższą godnością akademicką. Tytuł doktora honoris causa wybitnemu uczonemu z Politechniki Łódzkiej nadała Prydniprowska State Akademy of Civil Engineering and Architekture (PSACEA).

 

 

Uroczystość nadania doktoratu honoris causa prof. Janowi Awrejcewiczowi odbyła się online. Laudację wygłosił promotor doktoratu prof. Vladyslav Danishevskyy, Prorektor tej uczelni. Słowa uznania dla imponującego dorobku usłyszeli nie tylko członkowie Senatu PSACEA, ale także prorektorzy ds. badań naukowych ze wszystkich uczelni województwa Prydniprowskiego oraz przedstawiciele samorządu. Gościem uroczystości był także rektor Politechniki Łódzkiej prof. Krzysztof Jóźwik.

Ukraińska uczelnia PSACEA z siedzibą w Dnieprze jest jedną z głównych akademickich szkól wyższych na południu kraju, z historią sięgającą 1930 r. Kształci studentów na siedmiu wydziałach, w tym na Wydziale Mechanicznym, z którym współpracuje Politechnika Łódzka, rozwijając badania w zakresie dynamiki belek, płyt i powłok oraz analitycznych metod przybliżonych do rozwiązywania procesów drganiowych opisanych równaniami różniczkowymi nieliniowymi.  

Prof. Jan Awrejcewicz Prof. Jan Awrejcewicz

Rektor Mykola Savytskyi, gratulując prof. Awrejcewiczowi wybitnych osiągnięć wyraził nadzieję na rychłe spotkanie już po zakończeniu restrykcji wynikających z pandemii COVID-19.

Dziękując za przyjęcie do grona akademickiego ukraińskiej uczelni prof. Jan Awrejcewicz wymienił swych krajowych i zagranicznych nauczycieli, którzy przyczynili się do uzyskania tego honorowego tytułu, wspomniał o historii i dokonaniach pracowników kierowanej przez Niego katedry, i wskazał na perspektywy dalszej owocnej współpracy z  pracownikami i studentami PSACEA.

Profesor Jan Awrejcewicz

Jest doktorem honoris causa kilku uczelni: Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Politechniki Częstochowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Politechniki Charkowskiej.

W Politechnice Łódzkiej kieruje Katedrą Automatyki, Biomechaniki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym. Należy do grona naukowców, którzy mają imponujący dorobek publikacyjny. Obejmuje on m.in. ponad 850 publikacji w czasopismach, 54 monografie, 2 podręczniki, 33 redakcje zbiorów prac i 22 książki pokonferencyjne. Jego artykuły i badania obejmują różne obszary nauki związane z mechaniką, matematyką stosowaną, biomechaniką, automatyką i fizyką.  

Wypromował 26 doktorów. Dwukrotnie był wybierany na członka CK, a obecnie jest członkiem nowo wybranej RDN. Uhonorowany był wieloma krajowymi i międzynarodowymi nagrodami, a w tym Nagrodą Alexandra von Humboldta (dwukrotnie). Jest członkiem korespondentem PAN.