Dofinansowanie innowacyjnego włókiennictwa

08-05-2017

W projekcie Innowacyjne Włókiennictwo 2020+, którego liderem jest Politechnika Łódzka, współpracować będzie kilka instytucji. Na działania konsorcjum przyznano ponad 12,5 miliona dofinansowania w konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu, wartego ogółem ponad 22,6 miliona złotych, jest zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienie badań naukowych w zakresie włókiennictwa, służące budowaniu konkurencyjnej przewagi polskich przedsiębiorstw na rynku globalnym.

Infrastruktura badawcza, która powstanie w rezultacie realizacji projektu Innowacyjne Włókiennictwo 2020+ służyć będzie przede wszystkim prowadzeniu rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej, transferowi wiedzy i wdrażaniu innowacji na rzecz przedsiębiorstw. Zostaną zintensyfikowane badania aplikacyjne w zakresie innowacyjnego i nowoczesnego włókiennictwa.

Obecnie sektor włókienniczy jest jednym z najbardziej innowacyjnych. Obejmuje technologie od funkcjonalnych wyrobów włókienniczych, przez tekstronikę, wyroby odzieżowe i konfekcjonowane wyroby specjalne, po nowoczesne systemy informatyczne dla projektowania wyrobów włókienniczych i odzieżowych.

Doświadczone konsorcjum 

Koordynatorem projektu jest prof. Izabella Kucińska kierująca Katedrą Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej PŁ. W skład konsorcjum wchodzą: Politechnika Łódzka (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki), Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytut Włókiennictwa. Realizacji zadań przez ten interdyscyplinarny zespół sprzyja jego potencjał naukowo-badawczy i dobre doświadczenia wynikające z dotychczasowej współpracy.