Doceniona współpraca

08-06-2017

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wręczyła nagrody Grohmana. Statuetkę w kategorii „Ważne dla Łodzi” otrzymała Politechnika Łódzka.

Wręczenie nagród odbyło się 5 czerwca podczas uroczystej gali z okazji 20-lecia ŁSSE. Kapituła wyróżniła Politechnikę Łódzką

za rozwijającą się współpracę z otoczeniem biznesowym i kształcenie profesjonalnych kadr dla gospodarki.

Statuetkę odebrał rektor prof. Sławomir Wiak.

 

Rektor PŁ ze statuetką nagrody Grohmana Rektor PŁ ze statuetką nagrody Grohmana

foto: mat. ŁSSE

Uczelnia techniczna, jaką jest Politechnika Łódzka, musi ściśle współdziałać z otoczeniem gospodarczym - mówi rektor. – Od początku kadencji podejmuję inicjatywy zmierzające do poszerzenia naszej współpracy z firmami różnych branż. Moim celem jest dobre osadzenie uczelni w jej otoczeniu społeczno-gospodarczym. Działania, które prowadzimy, nasza aktywność w kontaktach z firmami sprawia, że Politechnika Łódzka jest postrzega przez przedsiębiorców jako partner do współtworzenia innowacji dla gospodarki. Mam satysfakcję, że dostrzegła to także Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przyznając nagrodę naszej uczelni.

W kategorii „Ważne dla Łodzi” nagrodę otrzymał również Wojewoda Łódzki prof. Zbigniew Rau.

Nagrody Grohmana przyznano także w kategorii „Inwestor- mecenas” dla Virako Sp. z o.o. oraz firmy Pietrucha.