Dla środowiska i mieszkańców RSM Bawełna w Łodzi

23-03-2020

Przedstawiciele Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” w Łodzi, Politechniki Łódzkiej, Veolii Energia Łódź oraz spółki Sart specjalizującej się w instalacjach fotowoltaicznych zadeklarowali współpracę w projektach służących poprawie efektywności energetycznej. W szczególności będzie ona polegała na zaprojektowaniu i wybudowaniu paneli fotowoltaicznych na dachach budynków będących własnością i zarządzanych przez Spółdzielnię. Ze strony PŁ list intencyjny podpisał prof. Dariusz Gawin, prorektor ds. innowacji i rozwoju uczelni.

Spółdzielnia „Bawełna”, dzięki wdrożeniu przez Veolię innowacyjnych rozwiązań, zwiększy udział energii odnawialnej w ogólnym zużyciu, co m.in. oznaczać będzie dla mieszkańców osiedla obniżenie kosztów energii elektrycznej. - Finalnym efektem współpracy będzie zawarcie umów, które określą szczegółowe zadania i obowiązki sygnatariuszy zarówno na etapie inwestycji, jak i na etapie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej –informuje w komunikacie Robert Warchoł, dyrektor ds. komunikacji,  Veolia Energia Łódź

Zaplanowane działania dobrze wpisują się w strategię Łódzkiego Klastra - Fala Energii. Klaster uruchomiony w 2019 r. przez Veolię Energię Łódź S.A., Aqua Park Łódź Sp. z o.o., Politechnikę Łódzką i Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk został zainicjowany dla zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Zawarte w liście intencyjnym deklaracje wiążą się z zakładanymi przez organizatorów Klastra korzyściami. To przede wszystkim ograniczeniem kosztów energii, rozwiązywanie lokalnych problemów związanych m.in. z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii oraz propagowanie w społeczeństwie postaw proekologicznych. Klaster prowadzi działalność na terenie gminy Łódź oraz gmin sąsiednich i jest otwarty na innych partnerów. Mogą być nimi osoby prawne, w tym jednostki naukowe i instytuty badawcze oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wyrażą gotowość współpracy z członkami Klastra w realizacji jego celów.