Dla seniorów

26-03-2019

Prezydent Hanna Zdanowska i prorektor ds. nauki prof. Ireneusz Zbiciński podpisali porozumienie o współpracy Politechniki Łódzkiej (UTW PŁ) i Miasta Łodzi, dotyczące wspólnych działań na rzecz wieloaspektowego rozwoju społeczności seniorów. Po uroczystości prezydent Zdanowska wygłosiła wykład dla słuchaczy UTW.

W województwie łódzkim aż 24,6 proc. mieszkańców ma ukończone 60 lat, co klasyfikuje nas jako najstarszy region w kraju. Dostojny wiek nie jest jednak przeszkodą w spełnianiu marzeń, wręcz przeciwnie, wiele osób po ukończeniu aktywności zawodowej zyskuje cenny czas na poszerzanie swojej wiedzy, umiejętności i realizację młodzieńczych marzeń.

Po podpisaniu umowy Pani Prezydent wygłosiła wykład dla słuchaczy UTW Po podpisaniu umowy Pani Prezydent wygłosiła wykład dla słuchaczy UTW

foto: Agnieszka Domińczyk-Kuderko

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest miejscem, gdzie osoby 60+ mogą zrealizować plany zapobiegające wykluczeniu społecznemu, jak również zadbać o kondycję i sprawność fizyczną. Nie bez znaczenia są również potrzeby seniorów związane z wypełnieniem wolnego czasu i utrzymywaniem więzi towarzyskich. Dzięki znamienitym wykładowcom i dostępnej dla seniorów dobrze wyposażonej infrastrukturze uczelni, zajęcia w UTW PŁ mogą być realizowanie na akademickim poziomie.

Współpraca Politechniki Łódzkiej i Miasta Łodzi na rzecz rozwoju społeczności seniorów mobilizuje do wspólnych przedsięwzięć, w tym niestandardowych działań edukacyjnych, czy likwidacji dostrzeżonych barier. Sformalizowanie tej współpracy pozwoli UTW PŁ skuteczniej pozyskiwać fundusze na projekty edukacyjne i podejmować inicjatywy pobudzające aktywność społeczną i kulturalną seniorów oraz promować zdrowy styl życia i wiedzę o regionie.