Dla najlepszych naukowców i dydaktyków

15-12-2017

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2017 zostały uroczyście rozdane w pięknych wnętrzach Starej Oranżerii w Łazienkach Królewskich.

Wicepremier Jarosław Gowin nagrodził 60 przedstawicieli świata akademickiego - naukowców, dydaktyków i organizatorów. W tym gronie jest dwóch profesorów z Politechniki Łódzkiej. Nagrodą za całokształt dorobku uhonorowano prof. Janusza Rosiaka z Wydziału Chemicznego. Nagrodą za najlepsze osiągnięcia dydaktyczne wyróżniono prof. Henryka Sabiniaka z Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska.

O dokonaniach nagrodzonych piszemy w dalszej części Życia Uczelni, w rozdziale Nauka.