Delegacja NovGU odwiedziła PŁ

14-10-2019

Przedstawiciele Nowgorodzkiego Uniwersytetu Państwowego im. Jarosława Mądrego (NovGU), wieloletniego partnera Politechniki Łódzkiej, złożyli wizytę w Łodzi. Delegacji przewodniczył rektor prof. Jurij Borowikow, który po raz pierwszy odwiedził Polskę.

Goście z Rosji wzięli udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020. Rektorowi NovGu i prorektorowi ds. współpracy międzynarodowej prof. Michaiłowi Pewznerowi towarzyszyły małżonki: Żanna Bucharina i Simona Pewzner. Członkami delegacji byli też: prorektor ds. nauki i innowacji prof. Andrej Jefremenkow, dyrektor Instytutu Ustawicznego dr hab. Aleksander Szyrin oraz kierownik Katedry Edukacji Technologicznej i Artystycznej dr hab. Piotr Pietriakow.towarzyszyła małżonka ,

W programie wizyty przewidziano wiele spotkań, których celem było zapoznanie gości z infrastrukturą dydaktyczną i badawczą oraz tematyką prac naukowych prowadzonych w PŁ. Rektor prof. Sławomir Wiak wyraził nadzieję, że dyskusje z naukowcami naszej uczelni będą pomocne przy poszukiwaniu nowych kierunków współpracy naukowej. Partnerów z NovGU gościły: Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, po którym oprowadzali prof. Sławomir Wiak i dr hab. inż. Łukasz Szymański, Instytut Automatyki - prezentowany przez dr. hab. inż. Grzegorza Granosika, prof. PŁ, Instytut Elektroniki, o którego potencjale mówił prof. Paweł Strumiłło oraz laboratoria Instytutu Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn, które przedstawił dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. PŁ.

Od lewej: dr hab. Aleksander Szyrin, Simona Pewzner, Żanna Bucharina, prof. Sławomir Wiak, prof. Jurij Borowikow, prof. Andrej Jefremenkow, prof. Michaił Pewzner, dr hab. Piotr Pietriakow Od lewej: dr hab. Aleksander Szyrin, Simona Pewzner, Żanna Bucharina, prof. Sławomir Wiak, prof. Jurij Borowikow, prof. Andrej Jefremenkow, prof. Michaił Pewzner, dr hab. Piotr Pietriakow

foto: Daria Bobovkina

Goście odwiedzili również Centrum Współpracy Międzynarodowej, gdzie dyrektor dr inż. Dorota Piotrowska mówiła o umiędzynarodowieniu Politechniki Łódzkiej i nowoczesnych metodach kształcenia w PŁ.

Duże wrażenie zrobiło na gościach unikatowe Akademickie Centrum Sportowo-Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej „Zatoka Sportu”.

Delegacja z NovGU, zwiedzając kampus Politechniki Łódzkiej, poznawała historię i współczesny obraz uczelni.

Jednym z ważnych wydarzeń podczas wizyty była prezentacja książki „Łódź – Nowgorod: pół wieku razem” autorstwa dr inż. Aleksandra Pycia, który jest doktorem honoris causa Nowgorodzkiego Uniwersytetu Państwowego. Wydanie rosyjskojęzycznej wersji tej publikacji „Лодзь – Новгород: полвека вместе” jest zaplanowane na wiosnę.

Zdaniem gości i gospodarzy wizyta przedstawicieli rosyjskiej uczelni w Łodzi była bardzo owocna. Poza pozytywną oceną dotychczasowej współpracy zostały ustalone bardzo interesujące plany na najbliższą przyszłość. Jest wśród nich kontynuacja i rozwinięcie współpracy naukowej w obszarze sprzętu rehabilitacyjnego, opracowanie wspólnych projektów dotyczących nowoczesnych metod kształcenia, a także wznowienie wymiany studenckiej i kulturalnej. Na szczególną uwagę zasługuje prezentacja książki „Лодзь – Новгород: полвека вместе” czyli rosyjskojęzycznej wersji publikacji „Łódź – Nowgorod: pół wieku razem”, która jest zaplanowana na wiosnę.