Czas epidemii. Klub Krótkofalowców SP7TUL i Biblioteka Politechniki Łódzkiej w walce z koronawirusem COVID-19

31-03-2020

Klub Krótkofalowców SP7TUL zrzeszający pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Łódzkiej włączył się w walkę z epidemią, wspierając ludzi na „pierwszej linii”: lekarzy, pielęgniarzy, ratowników i laborantów.

 

 

 

Klub został utworzony w 2016 roku w Bibliotece Politechniki Łódzkiej, a na jego czele stoi Karol Smużny SQ7KGH pracownik Biblioteki, specjalista ds. informatyki. Krótkofalowcy zaproponowali pomoc techniczną, a wykorzystując drukarkę 3D wykonują elementy stroju ochronnego dla lekarzy i ratowników.

- Nasz Klub Krótkofalowców zgłosił gotowość do prowadzenia łączności za pomocą radiotelefonów i sprzętu radiokomunikacyjnego dalekiego zasięgu w przypadku braku tradycyjnej możliwości prowadzenia rozmów. Zgłoszenie to zostało przyjęte przez Koordynatora Łączności Kryzysowej na terenie Łodzi Krzysztofa SP7WME oraz w Oddziale Terenowym nr 15 w Łodzi – mówi Karol Smużny.

Adapter łączący popularne maski ochronne z filtrami DAR Adapter łączący popularne maski ochronne z filtrami DAR

Z wsparcia zaproponowanego przez członków Klubu Krótkofalowców SP7TUL skorzystał lekarz dyżurny z SOR w Zgierzu. Telefonicznie udało się zestroić i uruchomić łączność radiową w tej placówce. Dzięki temu „strona zakaźna” ma kontakt inny niż telefoniczny ze stroną „czystą”. - Trwają ustalenia nad uruchomieniem łączności radiowej w Izbie przyjęć szpitala przy ulicy Pomorskiej – informuje Karol Smużny.

Maska z wydrukowanymi w PŁ adapterami Maska z wydrukowanymi w PŁ adapterami

Kolejne działania Biblioteki PŁ i Klubu Krótkofalowców to drukowanie elementów przyłbic ochronnych oraz adapterów łączących popularne maski ochronne z filtrami DAR wykorzystywanymi między innymi w respiratorach. Drukarka 3D, która na co dzień stanowi wyposażenie Biblioteki Budownictwa i Architektury, w okresie walki z koronawirusem drukuje przyłbice ochronne. W pracy wykorzystywane są gotowe projekty i ogólnodostępne produkty (np. folie od bindownic, gumki pasmanteryjne).

- Projekty adapterów i elementów tworzone są przez projektantów i udostępniane za pomocą Internetu. Należy podkreślić, że w/w sprzęt nie posiada atestu, dlatego informujemy, że każdy element używany jest na własną odpowiedzialność – zaznacza Karol Smużny i dodaje - Pierwsza partia przyłbic ochronnych trafiła do Jednostki 4395 1 Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej. Kolejne zostaną przekazane zespołom pracującym w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym w Łodzi, Szpitalu jednoimiennym w Zgierzu, na oddziale pediatrii w szpitalu przy ulicy Spornej i Zespołom Ratownictwa Medycznego.