Chemiczka Człowiekiem Roku

23-06-2022

Prof. Beata Kolesińska z Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej otrzymała tytuł Człowieka Roku 2022. Jest to prestiżowe coroczne wyróżnienie przyznawane przez redakcję Panoramy Gospodarczej dwóm osobom – kobiecie i mężczyźnie. Nagroda została wręczona w czasie Międzynarodowego Forum Gospodarczego, które miało swoją 4. edycję.

 

 

W liście gratulacyjnym skierowanym do prof. Kolesińskiej przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki czytamy, że kapituła, podejmując decyzję doceniła m.in. wkład laureatki nagrody w rozwój regionu, niezwykle imponującą drogę zawodową i liczne sukcesy w pracy naukowej, której przyświeca nie tylko pasja badacza, ale także dążenie do zastosowania wyników np. w medycynie, a w szczególności w medycynie regeneracyjnej.

Statuetka Człowiek Roku Statuetka Człowiek Roku

Prof. Beata Kolesińska, kierując grupą badawczą Chemii i Inżynierii Peptydów i Białek w Instytucie Chemii Organicznej współpracuje z jednostkami naukowymi prowadzącymi badania i projekty z dziedziny medycyny, inżynierii materiałowej i biomateriałowej oraz z partnerami przemysłowymi.

Przypomnijmy - prof. Beata Kolesińska ma na swoim koncie nagrodę Ambasador Innowacyjności przyznaną przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki w 2021 r., a także tytuł Naukowca Przyszłości otrzymany w 2019 roku w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju m.in. za innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek oraz hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.