Cenny certyfikat

07-05-2018

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji po raz kolejny poddał się audytowi systemu zarządzania jakością. W wyniku tej oceny Wydział uzyskał certyfikat zgodności z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Wydział ZiIP, dążąc do doskonalenia systemu zarządzania jakością, po raz pierwszy poddał się niezależnej ocenie zewnętrznej jesienią 2016 roku. W efekcie jednostka certyfikująca DEKRA przyznała Wydziałowi certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008 w zakresie realizacji procesów naukowo-badawczych, kształcenia i działalności usługowej. Na początku 2018 roku Wydział poddał się ponownemu audytowi systemu zarządzania jakością. W wyniku kolejnej oceny Wydział uzyskał certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Norma ISO 9001 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością i przeznaczona jest dla organizacji, których celem jest wykazanie zdolności do ciągłego dostarczania wyrobu spełniającego wymagania klienta oraz wymagania przepisów prawnych, a także dążących do zwiększania zadowolenia klienta. Jest ona przeznaczona dla różnych organizacji, niezależnie od ich rodzaju i wielkości, i może być stosowana przez organizacje produkcyjne, handlowe oraz usługowe.