Bosch nowym partnerem PŁ

22-06-2017

Politechnika Łódzka i Bosch Security Systems rozpoczynają współpracę w obszarze badawczo-rozwojowym oraz kształcenia studentów w zakresie systemów zabezpieczeń i nowoczesnych technologii związanych ze Smart City.

Umowę o współpracy podpisali: ze strony Politechniki Łódzkiej rektor prof. Sławomir Wiak, a ze strony Bosch Security Systems dyrektor handlowy Krzysztof Góra i kierownik Działu Sprzedaży Józef Bycul. Porozumienie dotyczy m.in., kształcenia studentów w zakresie najnowszych technologii i urządzeń wykorzystywanych w systemach bezpieczeństwa. Na mocy umowy podejmowane będą współdziałania przy projektach dotyczących niezawodności i integracji systemów bezpieczeństwa oraz automatyki budynkowej, czy też związanych z technologiami stosowanymi w rozwiązaniach Smart City.

Jak powiedział rektor PŁ po uroczystości zorganizowanej 21 czerwca 2017 r. w rektoracie:

- Dla mnie to ogromna radość, ponieważ jestem przekonany, że uczelnia musi podchodzić do kształcenia studentów w oparciu o współpracę z firmami, o podejście biznesowe. Know how, które powstaje w firmach, musi być przeniesione na poziom uczelni i w drugą stronę - myśl tworzona na uczelni, powinna trafiać do otoczenia przemysłowego. Musimy kształcić studentów, wykorzystując najnowsze technologie. Prowadzimy studia m.in. w zakresie systemów sterowania inteligentnymi budynkami i zależy nam, aby nasi absolwenci potrafili sprostać najnowszym wymaganiom z zakresu szeroko rozumianego inteligentnego budownictwa. Bosch Security Systems jest dla nas bardzo cennym partnerem, aby ten cel osiągnąć.

Krzysztof Góra podkreślił

- Z punktu widzenia Boscha, który stara się wyznaczać trendy, niezmiernie ważny jest kontakt ze światem nauki, z ośrodkami badawczymi, które przyczyniają się do powstawania nowych technologii. To w nich jest centrum nauki, wiedza i dlatego myślę, że tylko dobre rzeczy mogą wyniknąć ze współpracy uczelni i firmy komercyjnej.

Politechnika Łódzka i Bosch Security Systems chcą podejmować inicjatywy związane z rozwojem kompetencji studentów, które wzmocnią pozycję absolwentów na rynku pracy. Dla najlepszych studentów przewidziano praktyki zawodowe i staże naukowe w firmie Bosch. Partnerstwo obejmuje również prowadzenie zajęć z wykorzystaniem systemów zabezpieczeń firmy Bosch oraz współpracę przy organizacji warsztatów i spotkań z praktykami biznesu.