Angliści w Londynie

16-08-2019

Grupa pracowników dydaktycznych Centrum Językowego odbyła w Londynie tygodniowe szkolenie poświęcone tworzeniu nowoczesnych materiałów dydaktycznych. Udział w kursie został sfinansowany z projektu „Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej – edycja II” .

 

 

Szkolenie Developing Materials poprowadzili Hugh Dellar oraz Andrew Walkley, założyciele Lexical Lab, doświadczeni nauczyciele, trenerzy oraz autorzy znanych nauczycielom i uczniom podręczników.

Zajęcia odbywały się w London Metropolitan University. Koncentrowały się na opracowywaniu poprawnych, skutecznych i interesujących materiałów szkoleniowych. Trenerzy mówili jak tworzyć kurs, mając na uwadze efekty kształcenia oraz sprawności językowe. Dowiedzieliśmy się jak dobierać ćwiczenia leksykalne oraz gramatyczne do poziomu, wieku oraz zainteresowań słuchaczy, jak skutecznie formułować polecenia do ćwiczeń i zadań, aby były zrozumiałe dla studentów oraz jak dobierać materiały multimedialne, uwzględniając założenia tworzonego kursu, a także prawa autorskie. Szkolenie, które odbyliśmy (14-20 lipca), miało formę warsztatów. Nasi trenerzy, Andrew i Hugh, oprócz cennych porad, uwag i komentarzy na temat naszych własnych materiałów, umożliwili nam stworzenie ćwiczeń autorskich. Ważna była też wymiana spostrzeżeń z uczestnikami kursu, wśród których byli nauczyciele języka angielskiego z Hiszpanii, Austrii, Rosji, Ukrainy, Białorusi i odległej Brazylii.

To wielokulturowe doświadczenie dało nam szersze spojrzenie na proces tworzenia materiałów. Zdobyta wiedza i nowe umiejętności pozwoliły krytycznie ocenić własny warsztat pracy, co z pewnością zaowocuje nową jakością tworzonych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych dla studentów i pracowników PŁ.

 

Projekt "Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej - edycja II" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

. .
. .
. .
. .

...