Akademicka Szkoła Liderów

08-05-2019

Akademicka Szkoła Liderów 2019 to inicjatywa Fundacji Politechniki Łódzkiej organizowana we współpracy z Samorządem Studenckim. Projekt rozpoczął się w maju i potrwa do końca tego roku. Weźmie w nim udział 60 studentów.

Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim zwiększenie zainteresowania młodych osób działalnością społeczną i organizacyjną. Drogą do tego celu będzie wyjazd szkoleniowy poświęcony takim tematom jak: realizacja projektów, pozyskiwanie środków zewnętrznych, umiejętności liderskie, promocja wydarzeń studenckich i organizacja imprez masowych.

Taka kompleksowa wiedza i nabyte umiejętności posłużą uczestnikom do zorganizowania projektu – wydarzenia przeznaczonego dla studentów na Politechnice Łódzkiej, pod okiem mentorów – starszych kolegów zaangażowanych w działalność studencką. W ten sposób efekty szkolenia przyjmą wymiar praktyczny w postaci nowej oferty kierowanej do środowiska akademickiego.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu uzyskanemu od Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2019. Kwota dofinansowania wynosi 117046 zł.