Adiunkt z Politechniki Łódzkiej zwycięzcą konkursu PAN na najlepszy doktorat

18-03-2024

Dr inż. Marcin Cichy z Wydziału Organizacji i Zarządzania otrzymał I nagrodę w XV konkursie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk na najlepszą pracę naukową 2021-2022, w kategorii prace doktorskie.

 

 

Marcin Cichy specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, analizie rynku i jego konkurencyjności oraz regulacjach sektorowych. To właśnie dwa ostatnie obszary naukowych zainteresowań laureata stanowiły punkt wyjścia przygotowania rozprawy doktorskiej pt. Rola regulatora w kształtowaniu relacji koopetycyjnych na polskim rynku telekomunikacyjnym.

W czasie uroczystości wręczenia dyplomu W czasie uroczystości wręczenia dyplomu

foto: arch. prywatne

Relacje koopetycji polegają na konkurencji przedsiębiorstw w wybranych segmentach rynku, przy jednoczesnej ich współpracy w innych. Celem jest maksymalizacja zysków i redukcja kosztów - mówi dr inż. Cichy. - W przypadku telekomunikacji współpraca obejmuje rynki hurtowe (B2B) sieci i usług telekomunikacyjnych, zaś rywalizacja dotyczy klienta usług detalicznych (B2C) np. połączeń telefonicznych i SMSów, a przede wszystkim szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Autor nagrodzonej rozprawy wyjaśnia

- Przedmiotem pracy jest analiza wpływu działań regulatora rynku komunikacji elektronicznej na współpracę przedsiębiorców telekomunikacyjnych w 4 obszarach: jakości usług, dostępu do infrastruktury, częstotliwości radiowych oraz współinwestycji.

Badania jakościowe oparto m.in. na wywiadach z menedżerami i ekspertami rynku, zaś analizę i wnioskowanie na teorii gier tj. na koncepcji gry o sumie dodatniej wg założeń Adama M. Brandenburgera i Barry'ego J. Nalebuffa.

Promotorem doktoratu była prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska z PŁ, promotorem pomocniczym dr hab. Anna Walecka z PŁ,  zaś recenzentami prof. dr hab. dr h.c. Ewa Stańczyk-Hugiet z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz prof. dr hab. dr h.c. Wojciech Czakon z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Warto dodać że, w latach 2016-2020 Marcin Cichy piastował funkcję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zaś obecnie łączy pracę na uczelni z działalnością konsultingową w sektorze nowoczesnych technologii.