12 wspaniałych

20-12-2019

Podczas gali „Podsumowania Roku Samorządu Studenckiego” rozdane zostały nagrody dla zwycięzców plebiscytu na „Najlepszego Nauczyciela Roku”. Nagrodzonych zostało 12 pracowników uczelni prowadzących zajęcia dla studentów.

Plebiscyt na „Najlepszego Nauczyciela Roku” organizowany jest przez Samorząd Studencki. Ma na celu docenienie pracy dydaktycznej osób, które wyróżniają się profesjonalizmem oraz zaangażowaniem w przekazywaniu wiedzy kolejnym pokoleniom studentów. Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie każdy student uczelni może zgłosić nauczyciela z wydziału, z Centrum Kształcenia Międzynarodowego, lektora z Centrum Językowego oraz prowadzącego zajęcia z wychowania fizycznego. Do drugiego etapu przechodzą po 3 osoby, które w każdej z tych grup zostały zgłoszone przez największą liczbę studentów. W tym etapie studenci głosują na jedną osobę z każdej z grupy. Uroczystość wręczenia dyplomów nominowanym i zwycięzcy odbywa się są czasie gali „Podsumowania Roku Samorządu Studenckiego”. Jej świadkami jest liczne grono z władzami uczelni i wydziałów na czele. Najlepszych pedagogów oklaskują też studenci obecni na spotkaniu.

W swoich opiniach głosujący docenili przede wszystkim zaangażowanie prowadzących oraz ich prostudenckie podejście do swojej pracy. Szczególną uwagę zwrócili na pasję, z jaką wykładowcy przekazują wiedzę oraz na oryginalne sposoby jej przekazywania. Na uznanie zasłużyli wszyscy, którzy podczas zajęć wprowadzają przyjemną atmosferę oraz zarażają optymizmem.

Tegorocznymi zwycięzcami plebiscytu zostali:

dr Marek Małolepszy (Wydział Mechaniczny)

dr inż. Sylwia Kozłowska (Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki)

dr Jerzy Pełczewski (Wydział Chemiczny)

dr inż. Michał Puchalski (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów)

dr inż. Ilona Gałązka-Czarnecka (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)

dr inż. Ewelina Kubacka (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska)

dr Anita Fajczak-Kowalska (Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej)

dr inż. Grzegorz Bogusławski (Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji)

dr inż. Radosław Ślęzak (Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska)

dr Sebastian Bakalarczyk (Centrum Kształcenia Międzynarodowego)

mgr Robert Pawłowski (Centrum Językowe)

mgr Paweł Wlazło (Centrum Sportu)

Wszystkim zwycięzcom oraz nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy na Politechnice Łódzkiej.