1, 5 miliona euro na badania tekstyliów

19-05-2022

Politechnika Łódzka będzie koordynatorem projektu Zrównoważone wzornictwo przemysłowe struktur tekstylnych dla kompozytów - Sustainable Industrial Design of Textile Structures for Composites przyznanego w konkursie Twinning, w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont Europa. Na działania przewidziane w projekcie przyznano niemal 1,5 miliona euro.

TUL will be the coordinator of the Sustainable Industrial Design of Textile Structures for Composites project awarded in the Twinning competition, under the European Commission Horizon Europe programme. The activities carried out in the network relate to the industrial design of innovative textile structures used in lightweight composite structures, e.g. aircraft components, drones and in the automotive industry.

more on the website - p.lodz.pl/en - press-releases

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w piątek 13 maja 2022 roku (nie warto być przesądnym!).

- Czuję satysfakcję, że po raz pierwszy w historii programów ramowych projekt będzie koordynowany przez Politechnikę Łódzką – podkreśla rektor prof. Krzysztof Jóźwik. – Program Twinning jest elementem polityki europejskiej zmierzającej do budowania sieci współpracy międzynarodowej dla osiągnięcia doskonałości naukowej w ramach danej dziedziny. Nasza uczelnia, będąc silnym ośrodkiem naukowym w inżynierii materiałowej zdobyła środki finansowe i będzie kierować projektem realizowanym wspólnie z uczelniami ze Szwecji, Niemiec, Hiszpanii oraz z polskim przedsiębiorstwem.

dr hab. inż. Marcin Barburski, koordynator projektu dr hab. inż. Marcin Barburski, koordynator projektu

foto: arch. prywatne

Projekt o akronimie SustDesignTex będzie realizowany na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Koordynatorem projektu jest dr. hab. inż. Marcin Barburski, prof. PŁ z Instytutu Architektury Tekstyliów, który mówi

- Zespół naukowców z Politechniki Łódzkiej zdobędzie wiedzę ekspercką z wzornictwa przemysłowego, przetwarzania struktur tekstylnych i tekstylnych wzmocnień kompozytowych i zbuduje Centrum Doskonałości w zakresie optymalizacji innowacyjnych technicznych wyrobów włókienniczych.

Prowadzone w sieci działania odnoszą się do projektowania przemysłowego innowacyjnych struktur tekstylnych wykorzystywanych w lekkich konstrukcjach kompozytowych, np. elementów samolotów, dronów i w przemyśle samochodowym. Zgodnie z nazwą twinning, która w tłumaczeniu na polski oznacza partnerstwo - osiągnięciu doskonałości służyć będzie transfer wiedzy i wymiana najlepszych praktyk między PŁ a partnerami.

- Koncepcja projektu badawczego dotyczącego projektowania i oceny nowych kompozytów do wzmacniania tekstyliów opiera się na specjalizacjach poszczególnych uczelni. W Szwecji podczas długoterminowych wizyt na University of Boras , naukowcy będą opracowywali projekt zgodnie z zasadą EkoDesign uwzględniając ekonomię cyrkularną, dobierając odpowiednie biodegradowalne surowce. Zaprojektowane struktury włókiennicze będą realizowane w RWTH Aachen University w Niemczech, a w hiszpańskim University of Zaragoza impregnowane żywicami biodegradowalnymi. W Politechnice Łódzkiej wytworzone elementy poddane zostaną testom pod kątem własności mechanicznych i użytkowych. Opracowane lekkie konstrukcje włókiennicze zostaną zaprezentowane na konferencjach i zaimplementowane przez polskie przedsiębiorstwa, których przedstawicielem jest firma Wademekum– wyjaśnia dr hab. inż. Marcin Barburski, prof. PŁ.

Wszyscy partnerzy zapoznają się z warunkami badawczymi w poszczególnych jednostkach, przekazując wiedzę o nowych metodykach i posiadanym sprzęcie badawczym. Odbywać się to będzie podczas wizyt krótkoterminowych, wizyt eksperckich, wykładów, szkoleń, wspólnych prac badawczych i konferencji.

W Politechnice Łódzkiej dla młodych naukowców zostaną zorganizowane warsztaty, wspólna szkoła letnia oraz maraton zarządzania projektami.

Uruchomiona w ramach projektu Wspólna Mapa Drogowa Badań i Innowacji oraz platforma dialogu branżowo-badawczego zbuduje warunki do stałej wspólnej pracy z partnerami przemysłowymi, aby osiągnąć cel Strategii Inteligentnej Specjalizacji Województwa Łódzkiego.