Zwycięski pomysł studentek wydziału OiZ

27-04-2023

Finał VI edycji konkursu Stena Circular Economy Award. był częścią Szczytu Klimatycznego ToGetAir 2023, który odbył się tuż przed Międzynarodowym Dniem Ziemi. W kategorii Student główną nagrodę otrzymały Marlena Idczak i Klementyna Folwarczyk, studentki kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na wydziale Organizacji i Zarządzania. Zwycięski projekt zakłada stworzenie produktu - włókniny ściółkującej, która będzie produkowana z odpadu w postaci używanych ubrań, wykonanych z wełny owczej.

Rosnący popyt na odzież powoduje, że przemysł modowy jest jednym z największych emitentów gazów cieplarnianych. Kolejnym powodem przemawiającym za podjęciem konkretnych działań redukujących negatywny wpływ na środowisko jest wzrost produkcji ubrań skutkujący coraz większym zużyciem cennych surowców.

Dyplom i nagroda konkursu Stena Circular Economy Award Dyplom i nagroda konkursu Stena Circular Economy Award

foto: Stena Recycling

Proponowane przez studentki rozwiązanie ma na celu ograniczenie tego negatywnego wpływu dzięki recyklingowi tkaniny wełnianej.

Zwycięski projekt „Wełna z recyklingu w służbie roślinom” jest doskonałym przykładem jak innowacyjne podejście do problemu odpadów może przyczynić się do rozwoju zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Został on opracowany w ramach przedmiotu Projektowanie opakowań realizowanego pod kierownictwem mgr Anny Kozieł. W sumie, w tej edycji, studenci wydziału OiZ przygotowali i przesłali na konkurs 21 projektów.

Naturalne włókno z sierści owiec

Wełna owcza to materiał wyjątkowy. Posiada bardzo dobre właściwości izolacyjne i zdolność pochłania wilgoci. Co więcej, jest to materiał trwały i w pełni biodegradowalny. Właściwości te stały się punktem wyjściowym do dyskusji nad ponownym wykorzystaniem tego samego kawałka materiału do produkcji zupełnie innego produktu - włókniny ściółkującej.

Pomysł na recykling

Biowłóknina ściółkująca z wełny to ekologiczna alternatywa dla powszechnie stosowanych agrowłóknin i agrotkanin na bazie włókien wytwarzanych z ropy naftowej. Biowłóknina jest w 100% biodegradowalna, po rozłożeniu się w glebie służy jako nawóz. Po nałożeniu przepuszcza wodę i powietrze, ale zapobiega rozwojowi chwastów dzięki blokowaniu docierania promieni UV do gleby. Chroni rośliny przed zimnem. W normalnych warunkach wytrzyma co najmniej 3 lata. Biowłókniny są w pełni kompostowalne i nie wytwarzają szkodliwych substancji, które mogłyby wpłynąć na zdrowie czy rozwój roślin.

Pomysł studentek dotyczy odzyskiwania ubrań lub resztek materiałów z wełny, poddanie ich recyklingowi i zastosowanie w produkcji biowłókien ściółkujących jako alternatywy do stosowania wełny owczej pierwszego gatunku. Użycie wełny z recyklingu pozwoli zredukować ilość odpadów, jaką generuje człowiek przez swój konsumpcjonizm. Po 3-7 latach, w zależności od zastosowanej biowłókniny nastąpi jej całkowity rozkład w glebie, a co za tym idzie po odpadzie zawierającym wełnę nie zostanie najmniejszy ślad.

Stena Circular Economy Award

Konkurs SCEA został zainicjowany w 2017 roku i ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat korzyści płynących z gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) oraz inspirowanie do podejmowania działań na jej rzecz. Na tegoroczną, rekordową pod względem liczby zgłoszeń edycję konkursu wpłynęło 67 projektów. Spośród wszystkich nadesłanych propozycji, 9-osobowe jury wyłoniło zwycięzców w 3 kategoriach: przedsiębiorstwa wdrażające GOZ, przedsiębiorstwa promujące idee GOZ, studenci mający pomysł na promocję lub wdrożenie GOZ.

SCEA pokazuje, że ideę cyrkularną wdrażają duże, międzynarodowe koncerny, średnie i małe przedsiębiorstwa, a także startupy oraz organizacje pozarządowe. Inicjatywa daje szanse studentom na stworzenie projektu, który nie tylko wesprze społeczeństwo i gospodarkę, ale również może zostać zauważony przez biznes.