Wyłudzenia na patenty

22-02-2018

Ośrodek Informacji Patentowej działający w Bibliotece PŁ pod patronatem Urzędu Patentowego RP przyłącza się do ostrzeżenia skierowanego do osób i jednostek, które korzystają z ochrony patentowej przedmiotów własności przemysłowej.

W sieci pojawił się nowy rodzaj oszustw, związany z wyłudzaniem pieniędzy za rzekome przedłużenie upływającego okresu ochronnego oraz publikowanie informacji o przedmiotach własności przemysłowej.

Oszustwa finansowe w Internecie są tak stare jak sam Internet. E-maile z historią o nigeryjskim księciu dostał chyba każdy na swoją skrzynkę mailową. A jeśli nie o księciu, to o więzionych arystokratach lub potomkach królewskich rodów, którzy w zamian za niewielką wpłatę (która ma umożliwić np. przekupienie urzędników) obiecują znaczne kwoty pieniężne w bliżej nieokreślonej przyszłości – gdy tylko odzyskają swoje olbrzymie fortuny. Zbiorczo oszustwo to nosi nazwę nigeryjskiego szwindlu. W praktyce jest to mało finezyjna metoda wyłudzania pieniędzy, choć wciąż zadziwia, że ktoś daje się na takie historie nabrać.

 

Wyłudzanie na faktury

Prawdziwą zmorą internautów są fałszywe faktury i polecenia zapłaty. Niestety to coraz powszechniejszy sposób wykorzystywany przez internetowych przestępców do wyłudzenia pieniędzy. W części przypadków internauci otrzymują fałszywe faktury od znanych sobie nadawców, np. operatorów telefonii komórkowej czy dostawców prądu. W tym przypadku dokumenty są podobne do oryginalnych, ale czujność powinien wzbudzić zmieniony numer konta czy nieznany adres mailowy nadawcy.

Drugi rodzaj wyłudzeń to fałszywe faktury lub wezwania do zapłaty, wystawiane przez podmioty, które w praktyce nie istnieją – tutaj szwindel jest bardziej dopracowany, nazwa pseudofirmy brzmi poważnie i legalnie, a do wiadomości jest dołączony blankiet wpłaty i oficjalnie wyglądające pismo, pełne urzędniczego bełkotu i powoływania się na ustawy. Dobrze udokumentowanym przypadkiem takiego naciągania były wezwania do zapłacenia abonamentu radiowo-telewizyjnego przez nieistniejący Centralny Rejestr Radiokomunikacji i Telewizji, który domagał się wpłat w wysokości 194 złotych i 75 groszy.

 

UP nie korzysta z pośredników!

Z analogiczną próbą wyłudzenia pieniędzy mogły zetknąć się osoby lub firmy, które wystąpiły o ochronę patentową lub już z niej korzystający. Tutaj w korespondencji mailowej mogły one otrzymać wezwania do zapłaty lub faktury przypominające o upływającym okresie ochronnym, wystawiane są przez takie firmy jak Rejestr Polskich Znaków Towarowych i Patentów, Ewidencja Własności Przemysłowej, Rejestr Krajowych Patentów i Wynalazków, Rejestr Krajowych Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych czy Administracja Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych Sp. z o.o. (więcej przykładów firm wystawiających fałszywe faktury na stronie UP).

Przypominamy, że jedynym podmiotem, który zapewnia ochronę prawną własności przemysłowej jest Urząd Patentowy RP, który nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat. W związku z tym opłaty uiszczone na rzecz firm komercyjnych nie mają żadnego wpływu na ochronę przedmiotów własności przemysłowej i nie wywołują skutków prawnych w postaci przedłużenia prawa ochronnego - są po prostu wyłudzeniem. Jedyne konto, na które przyjmowane są pieniądze za ochronę patentową, to konto Urzędu Patentowego RP, dostępne na stronie www.uprp.pl.

 

Płatne bazy informacji o znakach towarowych

Kolejnym wyłudzeniem, których celem są osoby i firmy z zarejestrowanymi znakami towarowymi, jest oferta składana przez firmy komercyjne (m.in. TM Publisher, ORF Ogólnopolski Rejestr Firm oraz Administracja Znaków Towarowych i Wzorów Użytkowych Sp. z o.o.) na usługę polegającą na publikowaniu informacji o chronionych znakach towarowych w swoich bazach internetowych. Nie trzeba dodawać, że bazy te nie mają żadnego znaczenia z punktu widzenia ochrony znaku i bezprawnie wykorzystują elementy graficzne myląco podobne do stosowanych przez Urząd Patentowy RP w oficjalnej korespondencji, w tym oznaczenia znaku towarowego podobnego do zarejestrowanego na rzecz Urzędu Patentowego.

Działania firm składających oferty o publikacji znaków towarowych nie mają związku z działalnością Urzędu Patentowego, nie są przez Urząd inspirowane ani autoryzowane.

Przypomnijmy, że na stronie internetowej Urzędu Patentowego dostępne są bazy danych przedmiotów własności przemysłowej, w tym bazy znaków towarowych. Bazy te mają charakter informacyjny, a dostęp do nich jest bezpłatny.

 

Informacja i edukacja w Bibliotece PŁ

Więcej informacji dotyczących procedur związanych z uzyskaniem ochrony znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych można uzyskać w Bibliotece PŁ. Ośrodek Informacji Patentowej nie tylko informuje o przepisach w zakresie uzyskania patentów i ich przedłużania, oferuje również szkolenia i szczegółowe informacje o oficjalnych, ogólnodostępnych bazach, które rekomendowane są przez European Patent Office oraz Urząd Patentowy RP.