Wybory na kadencję 2024 - 2028

02-02-2024

Wybory do organów Politechniki Łódzkiej – Rektora, Senatu, dwunastu Rad dyscyplin i ich przewodniczących oraz zastępców przewodniczących - przeprowadzi Uczelniana Komisja Wyborcza.

 

 

Senat Politechniki Łódzkiej przyjął na styczniowym posiedzeniu uchwałę określającą okręgi wyborcze, podział mandatów, liczbowy skład Senatu, Uczelnianego Kolegium Elektorów i Rad dyscyplin oraz terminarz czynności wyborczych.

Wybory będą prowadzone w 31 okręgach.

Kandydatów na Rektora do Uczelnianej Komisji Wyborczej mogą zgłaszać: Rada Politechniki Łódzkiej oraz każdy członek wspólnoty Uczelni posiadający bierne prawo wyborcze. Wyboru Rektora dokona Uczelniane Kolegium Elektorów. W jego skład wejdzie 111 osób, reprezentujących wszystkie grupy pracowników, studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

W kadencji 2024 - 2028 Senat Politechniki Łódzkiej będzie składał się z 63 osób. Poza Rektorem w Senacie zasiadać będzie 33 przedstawicieli profesorów i profesorów uczelni, 14 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, 2 reprezentujących pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, 1 przedstawiciel doktorantów i 12 przedstawicieli studentów.

Kluczowe terminy wyborów:

Rektora

  • 14 marca 2024 r. - 19 marca 2024 r. (w godzinach 9:00 do 14:00) zgłoszenia kandydata lub kandydatów na Rektora.
  • 27 marca 2024 r. - posiedzenie Senat PŁ opiniujące  zgłoszone kandydatury na Rektora.
  • Kandydatów na Rektora wskaże Rada Politechniki Łódzkiej. Uczyni to najpóźniej 12 kwietnia 2024 r.
  • Listy kandydatów wskazanych przez Radę Politechniki Łódzkiej ogłosi Uczelniana Komisja Wyborcza, najpóźniej 15 kwietnia 2024 r.
  • 23 kwietnia 2024 r. - spotkanie kandydatów na Rektora z elektoratem.
  • 25 kwietnia 2024 r. - wybór Rektora.

Członków Senatu

  • Wybory do Senatu Politechniki Łódzkiej oraz Uczelnianego Kolegium Elektorów w okręgach wyborczych zostaną przeprowadzone do 8 marca 2024 r. a drugi etap wyborów dla przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawicieli studentów odbędzie się do 19 marca 2024 r.

Rad dyscyplin

  • Wybory przedstawicieli dyscyplin naukowych do Rad dyscyplin zostaną przeprowadzone do 24 maja 2024 r., a zwołanie pierwszych posiedzeń Rad dyscyplin poświęconych wyborom przewodniczących i zastępców przewodniczących Rad dyscyplin odbędzie się do 28 czerwca 2024.

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

UKW przewodniczy prof. Czesław Kuncewicz, jego zastępcą jest dr hab. inż. Łukasz Szymański, prof. PŁ. Członkami UKW są: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk, prof. PŁ; dr hab. inż. Zbigniew Gmyrek, prof. PŁ; prof. dr hab. inż. Dorota Światła-Wójcik; dr inż. Kinga Stasik; dr hab. inż. Anna Koziróg; prof. dr hab. inż. Jarosław Jędrysiak; dr hab. inż. Piotr Napieralski, prof. PŁ; dr inż. Konrad Niziołek; dr inż. Jarosław Sowiński; mgr inż. Marcin Sypka – przedstawiciel Samorządu Doktorantów; inż. Patryk Goszczyński – przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

Sekretariatem Uczelnianej Komisji Wyborczej jest Dział Organizacji Zarządzania.