Współpraca z IPMA Polska

29-06-2020

Pracownicy Politechniki Łódzkiej realizują coraz więcej projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych. Skuteczność w ich zdobywaniu jest źródłem satysfakcji, ale też rodzi potrzebę wprowadzenia profesjonalnego i jednolitego systemu zarządzania projektami.

Do stworzenia w uczelni ładu projektowego wybrano wytyczne IPMA, czyli standard oferowany przez International Project Management Association, prestiżową organizację zrzeszającą i certyfikującą menedżerów projektów na całym świecie. Jak zaznacza rektor PŁ prof. Sławomir Wiak - Taki wybór podyktowany był wieloletnim doświadczeniem IPMA w budowaniu profesjonalnego systemu oceny kompetencji w zarządzaniu projektami. Międzynarodowy system certyfikacji jest powszechnie rozpoznawany. Standardy IPMA mają kompleksowy charakter, kładą nacisk na jakość realizacji projektów i są stosowane na całym świecie. Prowadzenie prac projektowych zgodnie z tymi standardami prezentuje Politechnikę Łódzką jako wiarygodnego partnera, co jest niezwykle istotne przy budowaniu międzynarodowych konsorcjów.

W czasie szkolenia W czasie szkolenia

foto: Jacek Szabela

Od 2018 roku trwają szkolenia dla kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych PŁ, poświęcone realizacji projektów za pomocą wytycznych IPMA. Przeszkolono już 60 osób, a 20 zdało egzaminy certyfikujące w zakresie zarządzania projektami na poziomie IPMA-D, otrzymując tytuł Certified Project Management Accociate (w 4-poziomowym systemie certyfikacji). Rozpoczęto też proces certyfikacji na poziomie IPMA-C (Certified Project Manager). Dyrektor Centrum Obsługi Projektów może się już poszczycić ww. certyfikatem, a dalsze egzaminy zaplanowano na jesień 2020 r.

Politechnika Łódzka oraz IPMA Polska postanowiły poszerzyć dotychczasową współpracę. Została ona zakreślona w Liście Intencyjnym podpisanym przez rektora Politechniki Łódzkiej prof. Sławomira Wiaka i prezesa Zarządu IPMA Polska Tomasza Leśniowskiego.

Główne elementy przyszłej współpracy to:

- realizacja projektów i szkolenia kadry PŁ w zakresie zarządzania projektami zgodnie z wytycznymi IPMA,

- uzyskanie przez Politechnikę Łódzką statusu jednostki przygotowującej do certyfikacji IPMA-D oraz Akredytowanej Uczelni w programie IPMA-Student,

- stworzenie narzędzia informatycznego wspomagającego zarządzanie projektami wg standardów IPMA.

Współpraca przyniesie także korzyści studentom. PŁ we współpracy z IPMA Polska planuje akredytować programy studiów z zakresu zarządzania projektami, co prowadzić będzie do uzyskania przez studentów profesjonalnych certyfikatów.

- International Project Management Association Polska, kierując się swoją misją, współpracuje z organizacjami wspierając je we wdrażaniu zarządzania projektowego, podnoszeniu kwalifikacji pracowników i implementowaniu niezbędnych narzędzi do zarządzania projektami. Jest nam niezmiernie miło, że Politechnika Łódzka dołączyła do grona naszych partnerów. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie obu stronom wymierne korzyści – mówi Tomasz Leśniowski, prezes Zarządu IPMA Polska. - Uczelnie to bardzo ważna dla nas grupa interesariuszy. Politechnika Łódzka, przystępując do IPMA Polska umożliwia studentom potwierdzenie kompetencji z dziedziny zarządzania projektami zdobytych podczas edukacji akademickiej. Dzięki programowi akredytacji Politechnika Łódzka potwierdza zgodność programu nauczania studiów I i II stopnia oraz podyplomowych z wymaganiami kompetencyjnymi zgodnymi ze światowym standardem „Wytyczne kompetencji indywidualnych IPMA ICB v 4.0” Celem programu IPMA-Student jest przygotowanie studentów i absolwentów Akredytowanych Uczelni do wymagań globalnego rynku pracy oraz potwierdzenie międzynarodowym certyfikatem IPMA-Student kompetencji z dziedziny zarządzania projektami.

Wymienione działania zwiększą „dojrzałość” projektową kadry i studentów Politechniki Łódzkiej, zapewniając dalszy rozwój uczelni w obszarze badań i jakości kształcenia.