Wspólne badania Skanska i Politechniki Łódzkiej

27-07-2017

Skanska S.A. i Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej zawarły umowę obejmującą współpracę ekspercką w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym.

Podpisany dokument nawiązuje do takich obszarów działań jak zielone i zrównoważone budownictwo, technologie asfaltowe i betonowe, geotechnikę oraz digitalizację. -

Grupa Skanska

Grupa zatrudnia obecnie 43 tys. osób i należy do największych firm budowlano-deweloperskich na świecie. W Polsce Skanska zatrudnia prawie 8 tys. osób w trzech spółkach: Skanska S.A., Skanska Property Poland, Skanska Residential Development Poland.

Więcej: www.skanska.pl

Skanska jest jednym z pierwszych członków Rady Naukowo-Gospodarczej działającej przy Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska od 2003 roku. Od dziś nasze kontakty zacieśniły się jeszcze bardziej, ponieważ rozpoczynamy działania, których celem jest realizacja wspólnych projektów obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe – mówi dr hab. inż. Renata Kotynia, prof. PŁ, prodziekan ds. Innowacji i Współpracy z Gospodarką.

Za współpracę z Politechniką Łódzką będzie odpowiadało działające w ramach Skanska Centrum Badań i Innowacji.

- Rozwój nowoczesnych rozwiązań wymaga stworzenia odpowiedniego środowiska do współpracy nauki i biznesu. Potencjał, jaki wiąże się z funkcjonowaniem uczelni w otoczeniu gospodarczym jest ogromny. Kluczową rolę odgrywa tu transfer wiedzy i współdziałanie zmierzające do rozwoju nowych produktów, materiałów, usług – uważa Marek Malinowski, dyrektor Centrum Badań i Innowacji Skanska.